همسرهمسرم همسریابی رایگان

همسرگزینی , سایت همسریابی , همسریابی , همسریابی شیدایی , شیدایی , سایت همسریابی شیدایی , همسرگزینی شیدایی

آیا هیچ آمادگی پیش از انجام آزمایش لازم است ؟


آزمایش حاملگی, آزمایش بارداری, تست حاملگی

آزمایش حاملگی

چرا آزمایش انجام می شود؟

برای تاییدو یا ارزیابی حاملگی و یا تشخیص و ارزیابی بیماری های تروفوبلاستیک و تومرهای سلولهای زایای تخمدان و یا بیضه

چه موقع آزمایش انجام میشود ؟

معمولا در خلال چند روز اولی که پریود عقب افتاده و یا حتی با روشهای نوین آزمایشگاهی زودتر از آن قابل شناسایی است و در چند روز پس از لقاح (حتی قبل از روزیکه انتظار شروع پریود است )و یا هنگامیکه پزشک مشکوک به حاملگی خارج رحمی است و یا بیماریهای تروفوبلاستیک و تومرهای سلولهای زایای تخمدان و یا بیضه .

نمونه مورد آزمایش چیست ؟

تا چند سال پیش اغلب ادرار بوده اما اکنون اغلب نمونه مورد آزمایش خون است .البته نمونه خون حساستر است .

چه جیزی آزمایش میشود ؟

hcg هورمونی است از جنس قند و پروتئین که توسط جفت زن حامله ترشح میشود . بنابراین با یافتن این هورمون می توان به حاملگی پی برد . پس از لقاح ، تخمک لقاح یافته و بارور شده به طرف رحم حرکت می کند و در آنجا لانه گزینی می کند حدود یک هفته بعد حفت تشکیل می شود و شروع به ترشح هورمون hcg می کند . در این زمان است که می توان با اندازه گیری هورمون hcg حاملگی را تشخیص داد.

در طول هفته های اول حاملگی وجود هورمون hcgبرای ماندن فعالیت جسم زرد فوق العاده مهم است زیرا باعث پایداری حاملگی می شود .. تولید هورمون hcgتا هفته های 8 تا 10 حاملگی با سرعت افزایش می یابد و به حداکثر خود در پایان هفته 10 پس از آخرین پریود می رسد . پس از آن مقدارش به آرامی کمی کاهش می یابد و ثابت می شود . پس از زایمان مقدار هورمون hcg به سرعت کاهش یافته و به حد پیش از حاملگی می رسد .همچنین سطح تولید هورمون hcgتوسط تومرهای سلولهای زایا افزایش می یابد .

برای انجام آزمایش خون هیچ آمادگی لازم نیست .بنا براین نیاز نیست ناشتا باشید و یا حتی محدودیت قطع مصرف مایعات داشته باشید و یا داروهای مصرفی یا حتی آنتی بیوتیک خود را قطع کنید.

چگونه آزمایش درخواست می شود ؟

در خواست انجام مقادیر کیفی هورمون hcg برای تایید حاملگی است . درخواست انجام کمی مقدار هورمون hcg در خلال حاملگی برای ارزیابی احتمال وجود حاملگی خارج رحمی صورت می گیرد . همچنین برای ارزیابی اختلالات دیگر حاملگی انجام می شود . علاوه بر آن درخواست انجام کمی مقدار هورمون hcg برای تشخیص و پایش بیماری های تروفوبلاستیک و تومرهای سلولهای زایای تخمدان و یا بیضه انجام می شود .

چه موقع آزمایش درخواست می شود ؟

در خواست انجام مقادیر کیفی هورمون hcgبرای زمانی است که مشکوک به حاملگی هستیم و یا حتی زمانی که باید به دلایلی مطمئن شویم که حاملگی قطعا وجود ندارد . گاهی در افراد خاصی بطور مرتب و در زمانهای متوالی درخواست انجام کمی مقدار هورمون hcg میشود . این کار به خاطر ارزیابی وجود حاملگی خارج رحمی یا دیگر اختلالات حاملگی و یا پس از سقط بخاطر اطمینان از عدم وجود خطر برای بیمار درخواست می شود .همچنین پزشک برای ارزیابی پایش بیماری های تروفوبلاستیک و تومرهای سلولهای زایای تخمدان و یا بیضه این آزمایش را درخواست می کند .

چقدر زمان انجام آزمایش است ؟

و یا به عبارت دیگر کی جواب آماده می شود ؟ اگر از روشهای نوین آزمایشگاهی استفاده شود زمان انجام آزمایش بین نیم تا یکساعت است گاهی بر اساس روش این زمان تا دو ساعت هم میرسد . در این آزمایشگاه بین 5/0 تا یک ساعت پس از خونگیری جواب شما آماده می شود 


سایت همسریابی شهرستان آذرشهر
همسریابی شهرستان اسكو
سایت همسریابی شهرستان اهر
شهرستان بستان آباد
همسریابی شهر بناب
همسریابی شهر تبريز
همسریابی شهرستان جلفا
سایت همسریابی شهر چاراويماق
سایت همسریابی شهرستان سراب
همسریابی شهر شبستر
شهر عجب شير
سایت همسریابی شهرستان كليبر
همسریابی شهر مراغه
همسریابی شهرستان مرند
همسریابی شهر ملكان
همسریابی ميانه
سایت همسریابی شهر ورزقان
همسریابی شهرستان هريس
سایت همسریابی هشترود
سایت همسریابی شهرستان اروميه
سایت همسریابی شهرستان اشنويه
شهرستان بوكان
سایت همسریابی شهر پيرانشهر
شهرستان تكاب
سایت همسریابی شهرستان چالدران
سایت همسریابی شهرستان خوي
همسریابی شهرستان چايپاره
سایت همسریابی سردشت
همسریابی شهر سلماس
همسریابی شهرستان شاهين دژ
سایت همسریابی شهرستان ماكو
همسریابی شهر پلدشت
سایت همسریابی شهرستان شوط
شهر مهاباد
سایت همسریابی مياندوآب
شهرستان نقده
سایت همسریابی شهر اردبيل
سایت همسریابی شهر بيله سوار
همسریابی شهر پارس آباد
همسریابی خلخال
شهرستان كوثر
سایت همسریابی شهرستان گرمي
سایت همسریابی شهرستان مشگين شهر
همسریابی شهر نمين
سایت همسریابی شهر نير
سایت همسریابی شاهين شهر و ميمه
سایت همسریابی شهر برخوار
سایت همسریابی تيران و كرون
سایت همسریابی دهاقان
سایت همسریابی شهر فريدن
همسریابی فريدونشهر
سایت همسریابی فلاورجان
سایت همسریابی شهر كاشان
همسریابی شهرستان گلپايگان
سایت همسریابی لنجان
سایت همسریابی مباركه
سایت همسریابی شهرستان نائين
سایت همسریابی شهر نجف آباد
همسریابی شهر اردستان
شهرستان آران و بيدگل
سایت همسریابی اصفهان
سایت همسریابی شهر چادگان
سایت همسریابی خميني شهر
سایت همسریابی خوانسار
سایت همسریابی شهرستان سميرم
سایت همسریابی شهرستان شهرضا
سایت همسریابی شهرستان نطنز
سایت همسریابی شهر آبدانان
همسریابی شهرستان ايلام
سایت همسریابی شهرستان ايوان
همسریابی دره شهر
سایت همسریابی شهرستان دهلران
سایت همسریابی شهرستان شيروان وچرداول
سایت همسریابی شهر مهران
همسریابی شهر ملكشاهي
شهر بوشهر
سایت همسریابی شهرستان تنگستان
سایت همسریابی شهر دشتي
سایت همسریابی شهر دير
سایت همسریابی ديلم
همسریابی كنگان
سایت همسریابی شهر گناوه
همسریابی شهر جم
همسریابی شهرستان دشتستان
شهر اسلامشهر
سایت همسریابی شهرستان پاكدشت
همسریابی شهرستان تهران
سایت همسریابی شهر دماوند
شهرستان رباط كريم
سایت همسریابی شهر ري
سایت همسریابی شهر ساوجبلاغ
سایت همسریابی شهر شميرانات
همسریابی شهر شهريار
شهرستان فيروزكوه
همسریابی شهر كرج
همسریابی شهر نظرآباد
همسریابی شهر ورامين
همسریابی شهر بروجن
سایت همسریابی شهر شهركرد
سایت همسریابی شهر كيار
همسریابی شهر فارسان
همسریابی شهر كوهرنگ
سایت همسریابی اردل
سایت همسریابی شهر لردگان
همسریابی شهرستان اسفراين
همسریابی شهر بجنورد
سایت همسریابی شهر جاجرم
همسریابی شهر گرمه
سایت همسریابی شهر شيروان
سایت همسریابی شهر مانه و سملقان
سایت همسریابی فاروج
همسریابی بردسكن
سایت همسریابی تايباد
شهرستان تربت جام
سایت همسریابی تربت حيدريه
همسریابی شهر زاوه
سایت همسریابی مه ولات
سایت همسریابی چناران
سایت همسریابی شهرستان خواف
سایت همسریابی درگز
همسریابی رشتخوار
سایت همسریابی شهر سبزوار
همسریابی شهر جغتاي
همسریابی شهرستان جوين
سایت همسریابی شهر سرخس
سایت همسریابی شهرستان فريمان
سایت همسریابی شهر قوچان
سایت همسریابی شهرستان كاشمر
سایت همسریابی شهرستان خليل آباد
همسریابی شهر بجستان
سایت همسریابی مشهد
سایت همسریابی شهر بينالود
همسریابی كلات
سایت همسریابی شهر نيشابور
همسریابی تخت جلگه
شهرستان گناباد
سایت همسریابی شهر بيرجند
سایت همسریابی شهر درميان
سایت همسریابی شهرستان سربيشه
سایت همسریابی نهبندان
همسریابی قائنات
همسریابی شهر سرايان
همسریابی فردوس
همسریابی شهرستان بشرويه
سایت همسریابی شهرستان آبادان
سایت همسریابی شهرستان اميديه
سایت همسریابی شهرستان انديمشك
همسریابی شهرستان اهواز
همسریابی ايذه
سایت همسریابی شهرستان باغ ملك
سایت همسریابی شهرستان بهبهان
سایت همسریابی شهرستان بندرماهشهر
سایت همسریابی شهر خرمشهر
سایت همسریابی شهرستان دزفول
سایت همسریابی شهر دشت آزادگان
همسریابی شهر هويزه
سایت همسریابی شهر رامهرمز
سایت همسریابی شهرستان هفتگل
سایت همسریابی شهرستان رامشير
سایت همسریابی شهرستان شادگان
سایت همسریابی شهر شوش
سایت همسریابی شهر شوشتر
سایت همسریابی شهر گتوند
سایت همسریابی مسجد سليمان
سایت همسریابی شهر انديكا
همسریابی شهر لالي
سایت همسریابی شهر هنديجان
سایت همسریابی شهرستان ابهر
سایت همسریابی ايجرود
سایت همسریابی خدابنده
همسریابی شهرستان خرمدره
همسریابی شهرستان زنجان
سایت همسریابی شهرستان طارم
سایت همسریابی شهرستان ماه نشان
همسریابی دامغان
همسریابی شهرستان سمنان
شهرستان مهدي شهر
سایت همسریابی شاهرود
شهرستان گرمسار
سایت همسریابی ايرانشهر
سایت همسریابی دلگان
سایت همسریابی چاه بهار
همسریابی شهرستان كنارك
سایت همسریابی شهر خاش
سایت همسریابی شهر زابل
شهر ميان كنگي
همسریابی شهر زهك
سایت همسریابی شهر زاهدان
همسریابی شهر سراوان
شهر سيب سوران
سایت همسریابی زابلي
همسریابی سرباز
سایت همسریابی نيك شهر
شهر اقليد
همسریابی شهرستان قيروكارزين
سایت همسریابی شهرستان زرين دشت
سایت همسریابی داراب
شهر خرم بيد
همسریابی جهرم
شهر بوانات
شهرستان لارستان
همسریابی شهرستان پاسارگاد
همسریابی ممسني
سایت همسریابی شهرستان آباده
سایت همسریابی شهرستان ارسنجان
سایت همسریابی استهبان
سایت همسریابی شهر سپيدان
همسریابی شهرستان شيراز
شهر سروستان
سایت همسریابی شهر فراشبند
سایت همسریابی شهرستان فسا
همسریابی شهر فيروز آباد
همسریابی شهرستان كازرون
سایت همسریابی شهرستان خنج
سایت همسریابی لامرد
همسریابی شهرستان مهر
سایت همسریابی شهرستان مرودشت
سایت همسریابی شهر رستم
همسریابی شهرستان ني ريز
سایت همسریابی شهر آبيك
سایت همسریابی بوئين زهرا
سایت همسریابی شهر تاكستان
همسریابی شهر قزوين
همسریابی شهرستان البرز
همسریابی شهرستان قم
همسریابی بانه
همسریابی شهرستان بيجار
همسریابی شهر ديواندره
سایت همسریابی سروآباد
شهرستان سقز
سایت همسریابی سنندج
شهر قروه
سایت همسریابی شهرستان دهگلان
سایت همسریابی كامياران
سایت همسریابی شهرستان مريوان
همسریابی شهر بافت
سایت همسریابی بردسير
سایت همسریابی شهرستان بم
شهرستان ريگان
همسریابی شهرستان جيرفت
سایت همسریابی شهر رفسنجان
همسریابی شهرستان راور
همسریابی شهرستان زرند
سایت همسریابی شهرستان كوهبنان
همسریابی شهرستان سيرجان
سایت همسریابی شهرستان شهربابك
سایت همسریابی شهر عنبرآباد
شهرستان كرمان
سایت همسریابی شهرستان كهنوج
همسریابی شهر رودبار جنوب
سایت همسریابی شهرستان قلعه گنج
سایت همسریابی شهرستان منوجان
همسریابی اسلام آباد غرب
سایت همسریابی شهر دالاهو
سایت همسریابی شهر ثلاث باباجاني
سایت همسریابی جوانرود
سایت همسریابی شهرستان روانسر
سایت همسریابی شهرستان سر پل ذهاب
سایت همسریابی شهرستان سنقر
همسریابی صحنه
همسریابی شهر قصر شيرين
سایت همسریابی شهر كرمانشاه
سایت همسریابی كنگاور
همسریابی شهرستان گيلانغرب
سایت همسریابی هرسين
سایت همسریابی پاوه
شهرستان دنا
همسریابی شهر بويراحمد
همسریابی شهرستان كهگيلويه
سایت همسریابی شهر بهمئي
سایت همسریابی گچساران
سایت همسریابی آزادشهر
سایت همسریابی شهر آق قلا
سایت همسریابی شهر بندر گز
شهر تركمن
سایت همسریابی شهرستان راميان
همسریابی شهر علي آباد
سایت همسریابی شهرستان كرد كوي
سایت همسریابی شهر كلاله
همسریابی شهر مراوه تپه
همسریابی گرگان
سایت همسریابی شهر گنبد كاووس
سایت همسریابی مينو دشت
سایت همسریابی شهر آستارا
سایت همسریابی شهر آستانه اشرفيه
همسریابی بندر انزلي
همسریابی شهرستان رشت
همسریابی رودبار
همسریابی شهرستان سياهكل
سایت همسریابی شهرستان شفت
همسریابی صومعه سرا
سایت همسریابی شهرستان فومن
همسریابی شهرستان طوالش
سایت همسریابی شهرستان لنگرود
سایت همسریابی شهر لاهيجان
سایت همسریابی شهر ماسال
همسریابی شهر رضوانشهر
همسریابی شهرستان املش
سایت همسریابی شهر رودسر
سایت همسریابی شهرستان ازنا
سایت همسریابی شهرستان اليگودرز
همسریابی شهر بروجرد
سایت همسریابی شهر پلدختر
سایت همسریابی شهر خرم آباد
همسریابی شهر دوره
سایت همسریابی شهر دورود
همسریابی شهر دلفان
سایت همسریابی شهر سلسله
همسریابی كوهدشت
سایت همسریابی آمل
سایت همسریابی شهر بابل
سایت همسریابی شهر بابلسر
سایت همسریابی فريدونكنار
سایت همسریابی شهرستان بهشهر
سایت همسریابی شهر گلوگاه
سایت همسریابی شهرستان تنكابن
همسریابی شهرستان جويبار
سایت همسریابی شهرستان چالوس
سایت همسریابی شهر رامسر
شهرستان ساري
سایت همسریابی شهرستان سواد كوه
شهرستان قائم شهر
سایت همسریابی محمود آباد
همسریابی شهر نكا
سایت همسریابی نور
سایت همسریابی شهر نوشهر
سایت همسریابی شهرستان اراک
همسریابی شهر ساوه
همسریابی شهر زرندیه
سایت همسریابی شازند
سایت همسریابی خمین
سایت همسریابی شهر دلیجان
سایت همسریابی شهرستان محلات
سایت همسریابی شهرستان آشتیان
سایت همسریابی شهرستان تفرش
سایت همسریابی شهرستان کمیجان
سایت همسریابی خنداب
سایت همسریابی شهر جزیره ابوموسي
سایت همسریابی شهرستان بندرعباس
همسریابی شهر خمير
شهر بستك
همسریابی شهرستان بندر لنگه
سایت همسریابی شهر پارسيان
همسریابی جاسك
سایت همسریابی شهرستان بشاگرد
همسریابی شهر حاجي آباد
شهرستان رودان
سایت همسریابی شهر جزیره قشم
سایت همسریابی شهر ميناب
همسریابی شهرستان سيريك
سایت همسریابی شهرستان اسدآباد
همسریابی شهر بهار
سایت همسریابی شهر تويسركان
شهرستان رزن
سایت همسریابی كبودرآهنگ
سایت همسریابی شهر ملاير
سایت همسریابی شهرستان نهاوند
همسریابی شهرستان همدان
همسریابی شهرستان ابركوه
سایت همسریابی شهرستان اردكان
سایت همسریابی شهر بافق
<
برچسب‌ها: <-TagName->، ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 19 دی 1395ساعت 11:23 توسط شیدایی  | 

تلاش‌های رسانه‌های مختلف در سال‌های اخیر باعث شده امروز بیشتر خانم‌های باردار بدانند


پوست زنان باردار,بارداری,مراقبت های دوران بارداری

 که در دوران بارداری چه خوراکی‌هایی را باید بخورند و از کدام‌ها پرهیز کنند. زنان باردار همچنین می‌دانند که کدام فعالیت‌ها برای‌شان مفید است و باید از چه فعالیت‌هایی چشم بپوشند اما شاید بیشتر خانم‌های باردار تا به حال با خود فکر نکرده باشند که استفاده از محصولات مراقبت از پوست هم در دوران بارداری بایدها و  نبایدهایی دارد چرا که محصولات موضعی می‌توانند وارد لایه‌های زیری شده و در ‌‌نهایت جذب خون شوند.

در ماههای بارداری چطور باید از پوست مراقبت کرد؟

در اینجا سوالی مطرح می‌شود:«با تغییرات پوستی دوران بارداری چه کنیم؟» دکتر بهروز باریک‌بین متخصص پوست‌و‌مو و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به ما می‌گوید که بارداری چه تاثیری بر پوست دارد و در این ۹ ماه چطور باید از پوست مراقبت کرد؟  طی دوران بارداری بدن مادر با تغییرات هورمونی و متابولیک زیادی روبه‌روست. بدن ابتدا این تغییرات را تحمل می‌کند اما بعد از مدتی اثرات برهم خوردن تعادل هورمونی به صورت بثورات و تغییرات پوستی نمایان می‌شوند. به علت شرایط خاص روحی و روانی زنان باردار، این تغییرات می‌توانند سبب بروز نگرانی‌هایی شوند که ممکن است مربوط به زیبایی ظاهری، امکان عود در بارداری‌های بعدی، اثرات بالقوه برجنین یا مجموعه‌ای از آن‌ها باشد.

تیرگی پوست

با شروع بارداری رنگدانه‌های پوست بیشتر و درنتیجه پوست تیره‌تر می‌شود. این حالت در ۹۰ درصد زنان باردار بین هفته‌های اول تا چهاردهم بارداری رخ می‌دهد. اگر پوست و موی خانمی تیره باشد تیرگی ناشی از بارداری هم در او بیشتر است. به علاوه آن قسمت‌هایی از پوست که به طور طبیعی تیره‌تر هستند تیرگی بیشتری پیدا می‌کنند، مثلا خط میانی شکم.

خال‌ها

در طول بارداری خال‌های تیره ممکن است بزرگ‌تر یا تیره‌تر شده و خال‌هایی که قبلا مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مشخص شوند. خال‌ها همگی با هم تغییر می‌کنند اما اگر تنها یک یا چند خال دچار تغییرات واضح در اندازه یا رنگ، خارش، سوزش یا خونریزی شود، حتما باید توسط متخصص پوست بررسی شود.

ترشحات عروقی، عرقی و غددی

عروق پوست: طی بارداری ساختمان و کارکرد عروق پوست دچار تغییرات متعددی می‌شود. از آنجا که این تغییرات منحصر به بارداری نبوده و ممکن است به دنبال مشکلات بدن هم بروز کند مشورت با پزشک معالج ضروری است.

غدد چربی: ترشح غدد چربی پوست حین بارداری افزایش یافته و پس از زایمان به حالت طبیعی برمی‌گردد.

غدد عرق: غدد عرق منتشر در تمام بدن و مخصوصا کف دست‌ها و پا‌ها به طور طبیعی در اثر افزایش درجه حرارت محیط یا فعالیت فیزیکی فعال‌تر می‌شوند. زیر بغل و کشاله‌های ران نوعی دیگر از غدد عرق را دارند که ترشحات‌شان بوی بد تولید می‌کند. طی بارداری فعالیت و میزان ترشح غدد عرق منتشر به طور قابل ملاحظه در تمام بدن به جز کف دست و پا افزایش می‌یابد و منجر به افزایش جوش‌های عرق سوز می‌شود. در مقابل، فعالیت غدد متمرکز کاهش می‌یابد و عرق و جوش‌های آن نواحی کمتر می‌شوند.

قرمزی کف دست

این حالت در ۴۰ درصد زنان سفید پوست و ۳۰ درصد زنان تیره پوست باردار دیده می‌شود که ممکن است به صورت نقاط منتشر در تمام کف دست یا فقط در برجستگی‌های کف دست باشد.

ماسک حاملگی

حدود ۷۰ درصد زنان باردار مخصوصا سبزه‌ها در نیمه دوم بارداری دچار این نوع تغییر رنگ می‌شوند. این تیرگی عموما لب بالا، گونه‌ها، پیشانی و چانه را درگیر می‌کند و در اثر تماس پوست با آفتاب نیز تشدید می‌شود. این نواحی تیره عموما قهوه‌ای و در دو طرف قرینه هستند. ماسک حاملگی ممکن است بعد از زایمان از بین برود یا به درجاتی پایدار باقی بماند.

خارش بارداری

حدود ۲۰ درصد زنان باردار به درجاتی دچار خارش می‌شوند که در اکثر موارد ناشی از یک بیماری شناخته شده مانند کهیر، اگزما، حساسیت‌های دارویی یا ابتلا به عفونت‌های انگلی مانند گال است. اما گروه کوچکی از خانم‌های باردار تنها مبتلا به یک خارش شدید هستند که ضایعه پوستی مشخصی ندارند. این حالت‌‌ همان خارش بارداری است که در 3 ماهه سوم بارداری شروع شده و اغلب محدود به شکم است (اگرچه ممکن است کاملا منتشر باشد) که ناشی از اختلال در ترشح صفرا در کبد است. این خارش معمولا بعد از زایمان از بین می‌رود ولی در بارداری‌های بعدی یا هنگام مصرف قرص‌های ضدبارداری عود می‌کند. این حالت عموما تاثیری بر سرنوشت بارداری یا سلامت جنین نداشته و تنها خطر بالقوه آن افزایش احتمال بروز سنگ‌های صفراوی در زنان مبتلا به این عارضه است.

خطوط کشش یا استریا

این خطوط در ۹۰ درصد زنان باردار طی ماه‌های ششم و هفتم بارداری ابتدا در دیواره شکم ظاهر شده سپس به میزان کمتری در سینه‌ها نیز نمایان می‌شوند این خطوط ممکن است با شیوع و شدت کمتری در سایر نواحی بدن هم دیده شوند.

علت پیدایش این خطوط:

تغییرات هورمونی

کشش بیش از اندازه پوست

پارگی برخی الیاف بافت نگهدارنده آن قسمت

ویژگی‌های این خطوط: طول این خطوط چند سانتی‌متر بوده و پهنای آن‌ها از یک تا ۱۰ میلی‌متر متغیر و به رنگ صورتی تا ارغوانی و گاهی همراه با خارش مختصر ظاهر می‌شوند. این خطوط معمولا کمی بعد از زایمان به رنگ پوست در می‌آیند، مختصری فرورفته و سرانجام چروکیده می‌شوند.

بثورات کهیری دوران بارداری

0/5 درصد زنان طی 3 ماهه سوم بادراری دچار ضایعات کهیری می‌شوند. این بیماری عموما در بارداری اول شکل می‌گیرد و به ندرت در بارداری‌های بعدی تکرار می‌شود و چنانچه عود داشته باشد شدت آن کمتر است. علت بیماری دقیقا معلوم نیست و به افزایش غیرطبیعی وزن در مادر و جنین نسبت داده می‌شود.

از نشانه‌های این بیماری می‌توان به پیدایش بثورات کهیری به شدت خارش‌دار و سلب خواب شبانه اشاره کرد. این بثورات معمولا از ناحیه شکم شروع شده و بیشتر محدود به خطوط استریا هستند اما گاهی قسمت فوقانی بازو‌ها و ران‌ها نیز ممکن است گرفتار شود. در اغلب موارد ضایعات در عرض ۲ تا ۳ هفته پس از زایمان از بین می‌روند. اما ممکن است تشدید قابل توجهی بلافاصله پس از زایمان مشاهده شود.

آویزهای پوستی

ضایعاتی هستند که در ماه‌های آخر بارداری ظاهر و به طور نسبی یا کامل پس از زایمان ناپدید می‌شوند. اندازه آن‌ها از سر یک سوزن تا یک نخود متفاوت بوده و به صورت زواید برجسته به رنگ پوست یا کمی‌تیره‌تر در طرفین صورت، گردن و سینه‌ها بروز می‌کنند. این زواید شبیه زگیلند و ممکن است مادر را بترسانند.

محصولات مجاز زیبایی در دوران بارداری کدامند؟

1. رتینوئید‌ها

این مواد قوی در محصولات ضدپیری پوست وجود دارند و سبب کاهش چروک‌ها و اصلاح رنگ پوست می‌شوند. رتینوئید‌ها در اصل نوعی ویتامینa  هستند که سرعت تقسیم سلولی را افزایش می‌دهند و از شکستگی رشته‌های کلاژنی پوست جلوگیری می‌کنند. مطالعات نشان داده‌اند میزان بالای ویتامین a در دوران بارداری می‌تواند سلامت جنین را به‌خطر بیندازد، بنابراین مصرف رتینوئیدهای خوراکی در دوران بارداری مثل ایزوترتینوئین (آکوتان) سبب نقص مادرزادی می‌شوند. البته اگر شما باردار هستید و محصولات موضعی حاوی رتینوئید را مصرف می‌کنید لازم نیست بترسید زیرا این نوع محصولات حاوی مقدار خیلی زیاد رتینوئید نیستند.

2. سالسیلیک‌اسید

این اسید ضعیف برای درمان برخی اختلالات پوستی از جمله آکنه تجویز می‌شود و تولیدکنندگان از آن در تهیه پاک‌کننده‌ها (کلینرز) و تونر استفاده می‌کنند. این ماده ضمن عبور از لایه چربی پوست به منافذ آن نفوذ می‌کند و سبب پاکسازی آن‌ها می‌شود. سالسیلیک اسید همچنین التهاب و قرمزی پوست را کاهش می‌دهد. خوب است بدانید بتاهیدروکسی اسید –bha- هم یک نوع سالسیلیک است که در لایه‌بردار‌ها استفاده می‌شود. بعد از این اوصاف باید گفت سالسیلیک اسید هم یکی از مواد مضر برای خانم‌های باردار است و تحقیقات در مورد انواع خوراکی این ماده نشان داده سالسیلیک اسید می‌تواند سبب نقایص مادرزادی در فرزند شما شود، اما به هر حال انواع محصولات موضعی حاوی این ماده خطرناک برای مادر و جنین ندارند اما اگر خانم بارداری انواع قوی محصولات حاوی سالسیلیک اسید را استفاده کند باید منتظر عواقب خطرناک آن هم باشد. در ضمن باید یادآور شوم که آلفا هیدروکسی اسید- aha- ماده خطرناکی نیست.

3. محصولات حاوی عصاره سویا

برخی خانم‌ها تصور می‌کنند مواد گیاهی فقط فایده دارند و هیچ ضرری را برای بدن به بار نمی‌آورند. اگرچه از دیدگاه کلی محصولات مراقبت پوست حاوی عصاره سویا برای بدن خطری ندارند اما مصرف این مواد در دوران بارداری سبب تشدید ماسک بارداری (لکه‌های تیره روی پوست صورت) می‌شود. اتفاقا استفاده از روغن ترنج هم در دوران بارداری دقیقا همین اثر را دارد. دلیل این ویژگی را باید از اثر استروژنی سویا دانست. بنابراین توصیه می‌شود اگر دچار لک‌های بارداری یا ملاسما شده‌اید بهتر است برای پیشگیری از تشدید رنگ این لکه‌ها از مصرف محصولات حاوی سویا خودداری کنید.

4.  محصولات ضد آکنه

بسیاری از خانم‌ها در ابتدای 3 ماهه اول بارداری از مشکل آکنه رنج می‌برند حتی اگر در تمام طول عمرشان، وجود یک جوش را هم بر پوست‌شان تجربه نکرده باشند. اگر شما هم در دوران بارداری‌تان میزبان آکنه شده‌اید سری به پزشک متخصص پوست‌ بزنید. در این موارد متخصص پوست برای‌تان آنتی‌بیوتیک موضعی مخصوص دوران بارداری تجویز می‌کند. اگر به هر دلیلی نمی‌توانید به متخصص پوست مراجعه کنید پیشنهاد می‌شود از محلول شوینده پوستی با حداکثر ۲ درصد سااسیلیک‌اسید کمک بگیرید. اگر هم نگران سلامت‌تان هستید و مرددید که این محصولات را استفاده کنید یا خیر بهتر است مشورتی هم با متخصص زنان معالج‌تان داشته باشید اما یادتان باشد آکنه‌تان هرچقدر هم شدید است به هیچ وجه در دوران بارداری نباید از درصدهای بالای سالسیلیک‌اسید، انواع لایه‌بردارو رتینوئیدهای خوراکی-آکوتان- استفاده کنید.

5. ضد آفتاب

خانم‌های باردار اشکالی ندارد در معرض آفتاب قرار بگیرند اما قبل از خروج از منزل باید حتما قسمت‌هایی را که در معرض آفتاب قرار می‌گیرد، با ضدآفتاب مناسب بپوشانند. از بابت نفوذ ضدآفتاب به پوست هم نگران نباشید زیرا ماده خطرناکی برای شما و فرزندتان ندارد اما توصیه می‌شود کارهای خارج منزلتان را در ساعاتی خارج از بازه زمانی ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر انجام دهید که از شدت تابش آفتاب کاسته شده باشد و در ضمن ضد آفتاب‌تان را هر ۲ ساعت یک‌بار تجدید کنید.

6. موبر‌ها

تحقیقات اثر سوئی را از مصرف موبر‌ها در دوران بارداری نشان نداده‌اند چرا که این کرم‌ها یا محلول‌ها جذب پوست نمی‌شوند تنها مشکل این محصولات حساسیت‌زایی آن‌هاست. پس اگر سابقه حساسیت دارید بهتر است از روش دیگری برای برداشتن مو‌های‌تان استفاده کنید. در ضمن یادتان باشد پوست بعضی از خانم‌ها در دوران بارداری به مراتب حساس‌تر از حالت عادی می‌شود پس بهتر است قبل از استعمال موبر ابتدا روی بخش کوچکی از پوست پشت ساعدتان تست حساسیت انجام دهید. اگر بعد از ۲۴ ساعت واکنش حساسیت نشان ندادید برای زدودن موهای زایدتان از موبر استفاده کنید.

7. عطر و اسپری

استفاده از عطر و اسپری در دوران بارداری خطری جدی‌ به بار نمی‌آورد تنها مشکل بارداری با مواد معطر این است که به دلیل حساسیت بیشتر خانم‌ها به بو‌ها در این دوران ممکن است به آن‌ها حالت تهوع، سرگیجه و سردرد دست بدهد. بنابراین اگر می‌خواهید در این دوران چنین دردسرهایی نداشته باشید بهتر است عطر و اسپری نزنید و برای رفع بوی بد قسمت‌هایی از بدنتان که زیاد عرق می‌کنند را هر چند ساعت یک‌بار بشویید.


برچسب‌ها: <-TagName->، ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 19 دی 1395ساعت 11:21 توسط شیدایی  | 

همیشه قبل از ورزش در بارداری، برنامه های ورزشی تان را با پزشک درمیان بگذارید


دویدن در دوران باردرای

 

تبریک می گویم شما باردار هستید اما در عین حال می توانید یک دونده هم باشید. هرگز نباید پیاده روی صبحگاهی که باعث کاهش استرس می شود را کنار بگذارید. البته مطالعات و تحقیقات نشان داده است که این ورزش برای بچه هیچ ضرری نمی تواند داشته باشد. و اما نکاتی که هر دونده بارداری باید رعایت کند به این شرح است.

 برای استواری بیشتر یک جفت کفش پیاده روی جدید بخرید
بارداری مرکز گرانشی بدن را تغییر می دهد و در نتیجه پاها ورم می کند. انتخاب کفش های مناسب به حفظ تعادل بدن کمک می کند. اگر ذره ای احساس کردید که کفش به پاها فشار می آورد همین حالا یک کفش مناسب برای خودتان تهیه کنید.

لباس های ورزشی عرق گیر مناسب بپوشید
در طول دوره بارداری پوست بسیار حساس است. بنابراین استفاده از لباس های عرق گیر مانع ایجاد حساسیت در پوست می شوند.

قبل از شروع به پیاده روی با پزشک خود مشورت کنید
همیشه قبل از ورزش برنامه های ورزشی تان را با پزشک درمیان بگذارید. زیرا او تاریخچه پزشکی بدن تان را می داند و به شما در مدیریت برنامه روزانه ورزشی تان و احتیاط هایی که باید در نظر بگیرید کمک می کند.

به خودتان اجازه پیاده روی و دو بدهید
درست است که قبل از بارداری می توانستید در مسابقات دو شرکت کنید اما اکنون وضعیت فرق کرده و باید کمی سرعت خود را پایین بیاورید. دیگر در دوره بارداری نباید مسیرهای خیلی طولانی بدوید یا از موانع بپرید. شاید بعد از تمرین احساس کوفتگی زیادی در بدنتان کنید. اگر احساس سرگیجه داشتید بدانید که در ورزش کمی زیاده روی کرده اید.

حواستان به ضربان قلب خودتان باشد
اگر قبل از بارداری دونده باشید در دوره بارداری هیچ مشکلی نخواهید داشت و همه چیز خوب پیش خواهد رفت. اما خوب است که همیشه حواستان به ضربان قلب تان باشد. پس برای اطمینان بیشتر یک نمایشگر ضربان قلب همراه خودتان داشته باشید.

کشش را فراموش نکنید
معمولا خانم های باردار به دلیل وزن بالایی که دارند هنگام ورزش بیشتر در کمر و پاها احساس درد می کنند. بنابراین یک سری ورزش های کششی برای ساق پا و عضلات عقب ران پیشنهاد شده است که برای تسکین درد بعد از دو باید انجام دهید.

اگر ذره ای احساس نا آرامی کردید متوقف شوید
کوتاهی تنفس، خستگی مفرط و کمر درد از نشانه هایی هستند که به شما دستور توقف می دهند و باید در رابطه با این علائم حتما با پزشک خود مشورت کنید.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 19 دی 1395ساعت 11:21 توسط شیدایی  | 

مصرف شیر همراه با هورمون ها شانس دوقلو را افزایش میدهد

 چگونگی دوقلو باردار شدن,بارداری دو قلویی

احتمال  بارداری دو قلو در هر فرد متوسط سه درصد است

 

بیشتر زوج ها دوست دارند دو قلو داشته باشند. دلایل آن ها متفاوت است؛ برخی به خاطر تنها نبودن فرزند خود می خواهند و برخی بخاطر بزرگ تر شدن خانواده. تولد چند قلو در سه درصد کل بارداری های سالانه در امریکا اتفاق می افتد. کارشناسان معتقدند راه هایی برای افزایش احتمال بارداری دو قلو وجود دارد. باید با روش بارداری دوقلو آشنا شوید.  رژیم غذایی، ژنتیک، روش زندگی و نژاد نقشی مهمی در دوقلو داشتن ایفا می کنند. در این مقاله راه های افزایش احتمال بارداری دو قلو ذکر شده است.


قسمت اول: بدانید در حال حاضر چقدر شانس دارید


1- احتمال  بارداری دو قلو در هر فرد متوسط سه درصد است.
 شانس زیادی نیست. اما شما متوسط نیستید. اگر یکی از موارد زیر را داشته باشید شانس شما زیاد می شود.اگر بیشتر یا همه را داشته باشید شانس شما خیلی بیشتر می شود. اگر خانمی جوان و کم وزن هستید و نژاد شما آسیایی است و سابقه دوقلو در خانواده ندارید، احتمال دوقلو به شدت کاهش می یابد.


دوقلو داشتن در خانواده بخصوص در خانواده مادر بسیار مهم است. اگر در حال حاضر دوقلو دارید شانس شما حداقل چهار برابر می شود.


 نژاد آفریقایی شانس دوقلویی را افزایش می دهد. آسیایی ها و ... کمترین شانس دوقلو را دارند.


 قدبلند بودن و تغذیه مناسب یا حتی اضافه وزن داشتن شانس دوقلو را افزایش می دهد.


 سابقه بارداری داشتن. خانم هایی که چهار بار یا بیشتر باردار شده اند شانس دوقلو داشتن بیشتری دارند. به نظر می رسد بدن بعد از این که فهمید شما می توانید از پس بارداری برآیید، تمایل بیشتری به دوقلو داشتن دارد. 

2- خانم هایی که سن بالایی دارند احتمال بارداری کمتری دارند، اما در صورت بارداری شانش دوقلو بیشتر است.
هر چقدر سن بالاتر باشد، احتمال دوقلو داشتن بیشتر می شود. اگر نزدیک چهل سال هستید، شانس شما خیلی زیاد است حدود هفت درصد شانس دارید. در سن چهل و پنج سالگی این عدد به هفده درصد می رسد.


خانم های با سن بالاتر احتمال  آی وی اف دارند. همان طور که می دانید آی وی اف شانس دوقلو را افزایش می دهد.  

چگونگی دوقلو باردار شدن,بارداری دو قلویی

هر چقدر سن بالاتر باشد، احتمال دوقلو داشتن بیشتر می شود

  
قسمت دوم: چیزهای ساده برای افزایش احتمال بارداری
1- ویتامین مصرف کنید.

ویتامین و دوقلوزایی

افرادی که کمبود ویتامین دارند شانس کمتری برای دوقلو دارند. 


 تمام ویتامین ها خوب هستند اما مکمل های فولیک اسید احتمال دوقلو را افزایش می دهد.


 فولیک اسید برای تمام خانم های باردار تجویز می شود. این ماده از عیوب و نقص های جنین جلوگیری می کند. اما روزانه بیشتر از هزار میلیگرم مصرف نکنید.

2- غذاهای خاص مصرف کنید و خود را به خوبی تغذیه کنید.
 افرادی که اضافه وزن دارند شانس بیشتری برای دوقلو دارند.


به طور کلی تغذیه خوب و افزایش وزن باعث افزایش شانس دوقلو می شود.


تغذیه خوب به معنی افزایش وزن به صورت سالم می باشد. با پزشک خود درباره افزایش وزن مشورت کنید.

3- لبنیات و سیب زمینی شیرین مصرف کنید.
برخی موادغذایی احتمال دوقلو را افزایش می دهند. 


مطالعات نشان میدهد خانم هایی که در هنگام تلاش برای بارداری لبنیات مصرف می کنند شانس بیشتری برای دوقلو دارند. شانس آن ها پنج برابر بیشتر از افرادی است که لبنیات مصرف نمی کنند.


 فاکتور رشد که در کبد گاو تولید می شود عامل ایجاد  ماده شیمیایی منجر به این پدیده است.


مصرف شیر همراه با هورمون ها شانس دوقلو را افزایش میدهد.


 آفریقایی ها که در رژیم غذایی خود به مقدار زیاد سیب زمینی شیرین مصرف می کنند شانس دوقلویی بیشتری دارند(حدود چهار برابر). موادمغذی موجود در این سبزی تخمدان را تحریک کرده و باعث تولید بیش از یک تخمک در طول تخمک گذاری می شود.


 پزشک ها مطمئن نیستند سیب زمینی شیرین بر دوقلو داشتن تاثیر بگذارد ولی از آن جایی که این ماده خوشمزه است و ضرری ندارد می توان آن را مصرف کرد.

4- قرص های ضدبارداری را قبل از بارداری قطع کنید.
قرص ها را دقیقا قبل از تلاش برای باردار شدن قطع کنید. هنگامی که خانم قرص را قطع می کند، بدن به سختی کار می کند تا هورمون تولید کند. در یک یا دو ماه اول بعد از قطع قرص، تخمدان دو تخمک آزاد می کند.


 این نکته ثابت نشده است اما ضرری ندارد. برخی مطالعات درست بودن آن را تایید می کنند. 

چگونگی دوقلو باردار شدن,بارداری دو قلویی

 

 قسمت سوم: با کمک پزشک دوقلو داشته باشید

1- به پزشک اجازه دهید شانس دوقلو را افزایش دهد.

برخی پزشکان برای دوقلو داشتن به شما کمک می کنند.


 چند دلیل پزشک وجود دارد که پزشک به شما کمک می کند دوقلو داشته باشید.


اگر سن شما بالا است پزشک دوقلو داشتن را به شما توصیه می کند تا احتمال نقص در جنین کاهش یابد. زیرا در دو بارداری جدا احتمال نقص عضو بیشتر است.


دلایل دیگری وجود دارد که خانم نمی تواند بیش از یک بار باردار (ناباروری ثانویه) شود. سن و ناباروری دلایل نیاز به دوقلو می باشد.

2- اگر آی وی اف دارید، باید پول خرج کنید.
 انتقال چند تخمک مقرون به صرفه تر است زیرا احتمال کاشته نشدن تخمک ها وجود دارد بنابراین بهتر است چند تخمک همزمان به بدن انتقال داده شود.


 با پزشک خود درباره قرص هایی مانند کلامید صحبت کنید. این قرص ها به عنوان درمان هایی برای خانم هایی که تخمک گذاری ندارند استفاده می شود اما هنگامی که خانمی که مشکلی ندارد این قرص ها را مصرف می کند، شانس دوقلو به سی و سه درصد افزایش می یابد.

3- کلامید باعث تحریک تخمدان و تولید بیش از یک تخمک در هر دوره میشود.
کلامید می تواند منجر به سه قلو یا چندقلو شود.


4- لقاح مصنوعی (ivf)  انجام دهید. 
 امروزه روش های حامله شدن زیادی وجود دارد. در لقاح مصنوعی پزشک تعدادی نطفه انتقال می دهد تا یکی از آن ها کاشته شود اما احتمال دارد چند نطفه کاشته شوند.به طور کلی احتمال دو قلو داشتن در لقاح مصنوعی بیست تا چهل درصد می باشد.


لقاح مصنوعی گران است. در کلینیک های مختلف این کار انجام می شود.


لقاح مصنوعی امری رایج است. اگرچه عملی ارزان و سریع نیست اما این روزها عملی رایج است

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 19 دی 1395ساعت 11:20 توسط شیدایی  | 

مراقبت های بارداری در هفته نهم بارداری اگر خونریزی همراه با درد داشتید حتماً به پزشک مراجعه کنید.


شکل جنین در هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری

 

 اولین هفته از سومین ماه بارداری هستید. دیگر به خوبی با شرایط کنار آمده‌اید، همچون ستاره‌های بزرگ تلویزیون به خوبی می‌دانید چگونه باید نقش‌آفرینی کنید. شما مادر قابل‌ستایشی هستید که توانسته‌اید سه ماه دوام بیاورید. خیلی‌ها زود خسته می‌شوند و بنای غر زدن را می‌گذارند و دلشان می‌خواهد برگردند به همان دوران قبل از بارداری. با این حال شما همچنان قرص و محکم در جایگاهتان ایستاده‌اید و می‌دانید که چگونه باید این نقش را حفظ کنید.

وضعیت جنین در هفته نهم بارداری 
استخوان‌های او در حال سفت شدن هستند و به تدریج غضروف‌ها هم خودی نشان خواهند داد. سر جنین از نظر ظاهری شروع به بلوغ بیشتری کرده ولی هنوز هم بر روی سینه‌اش خم است. تکامل چشم‌ها کامل نشده و هر چشم هنوز یک پلک غشایی است.

طی این هفته حفره مربوط به قفسه سینه جنین توسط یک دسته از عضلات که در نهایت ساختمان عضله دیافراگم را خواهند ساخت از ساختار حفره شکمی جدا می‌شود. نخاع در حال شکل‌گیری است و او این هفته احساس آزادی بیشتری می‌کند چرا که می‌تواند حرکات ظریف و عضلانی را همانند لگدزدن و جمع و بازکردن اندام‌ها انجام دهد، البته شما هنوز قادر به حس این حرکات نخواهید بود. اندام‌های تناسلی او شکل می‌گیرند، اما هنوز هم برای برای اینکه بفهمید بالاخره او دختر است یا پسر زود است حداقل باید تا ماه‌های بعدی صبر کنید.
 
از همین حالا احتمالا دلتان ضعف می‌رود وقتی بشنوید با آنکه بیشتر از 2.5 سانت قد ندارد، اما سیستم معده، روده و لوزم المعده اش در حال توسعه است، ممکن است بپرسید که دقیقا با این جثه کوچک چگونه این امعاء و احشا درون شکم او جای گرفته است. این سوالی است که پاسخ به آن ساده نیست.

 اما در این روند تکامل روده کوچک دارای چین‌خوردگی‌هایی می‌شود که در آن پرزهایی شکل می‌گیرند که بعد از تولد کمک به جذب غذا می‌کنند. ان هفته دستگاه گوارش او شروع به کار می‌کند.

قد: 2.5 سانتی متر
وزن: 2.4 گرم

 شکل جنین در هفته نهم بارداری

تغذیه در هفته نهم بارداری

  
وضعیت مادردر هفته نهم بارداری
 از اول بارداری تا الآن هورمون‌ها تأثیرگذارترین نقش را در بدن شما داشته‌اند. در این هفته میزان هورمون حاملگی به بالاترین زمان خود می‌رسد و ترشحات مهبلی کمی افزایش می‌یابد. سینه‌هایتان پرتر و حساس‌تر می‌شوند و به علت ازدیاد چربی در زیر پوست نیاز بیشتری به شست و شوی موهای خود پیدا می‌کنید. حجم خون شما همچنان در حال افزایش است و این اتفاق در سه ماه دوم به حداکثر خود می‌رسد و در سه ماه سوم بارداری کاهش می‌یابد.
 
شما ممکن است در این زمان دچار نفخ یا باد معده شوید که این امر هم کاملاً طبیعی است. ترشح هورمون پروژسترون در این زمان ماهیچه‌ها و عضلات شما را شل می‌کند و این علتی است که باعث کندتر هضم شدن غذا در بدن شما می‌شود و در نتیجه مشکلاتی نظیر باد معده و آروغ زدن را افزایش می‌دهد. البته شل‌شدن عضلات عوارض دیگری مثل عفونت و برفک واژن را هم ایجاد می‌کند.
 
این روزها حسابی بدخلق شده‌اید و حوصله هیچ کسی را ندارید. از کوچکترین مشکلی کوهی بزرگ می‌سازید. این حالات طبیعی است. خودتان را اصلا سرزنش نکنید. نوسات خلقی تا پایان بارداری با شما خواهد بود.  در این هفته می‌توانید با استفاده از دستگاه سونوگرافی حرکات کودک خودتان را ببینید و با استفاده از دستگاه اولتراسوند  صدای نوزاد را بشنوید.

اجسام سنگین را بلند نکنید. با سرعت از پله‌ها بالا نروید چرا که ممکن است موجب خونریزی شود. هنگام بالا رفتن از پله آرام این کار را انجام دهید و بعد از بالا رفتن از چند پله حتماً چند دقیقه‌ای استراحت کنید.


در هنگام نشستن برای آنکه فشار زیادی به بدنتان نیاید یک زیر پایی یا صندلی قرار دهید تا مشکلی پیش نیاید.


پیش از بارداری می‌توانید کارهای مربوط به رنگ کردن منزل را انجام دهید. اما اگر قصد دارید این کار اکنون انجام دهید سعی کنید زیاد در معرض بوی رنگ قرار نگیرید. بهتر است از رنگ‌های بی‌بو استفاده کنید.


 دومین دیدارتان با پزشک معمولا در هفته‌ 8 تا 12 بارداری اتفاق می‌افتد. شما در این دوره ضربان قلب او را خواهید شنید. این ملاقات احتمالا از اولین ملاقات شما با پزشک، کوتاه‌تر خواهد بود. در این زمان عوامل زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

وزن
فشار خون
ادرار برای قند و پروتئین
 اندازه رحم
 اندازه فوندوس (بالای رحم)
سولات و نگرانی‌‌های بارداری شما

 شکل جنین در هفته نهم بارداری

وضعیت جنین در هفته نهم بارداری

  
تغذیه در هفته نهم بارداری
بارداری به شما این فرصت را می‌دهد تا با دید تازه‌ای به عادات غذایی خود نگاه کنید. زیرا این عادات غذایی بر شما و کودک در حال رشدتان تاثیر می‌گذارد.

رژیم غذایی سالم شامل مکمل‌های بارداری مانند مولتی ویتامین‌ها است که باید پس از مشورت با پزشک مصرف شود. شما باید از 3 ماه اول بارداری خود یک رژیم غذایی سالم را آغاز و در طول بارداری آن را ادامه دهید.


با میلیون ها کاربر در جهان ccleaner دانلود نرم افزار
دانلود
خبر روز و فوری
مراغه
سایت ملی بلاگ
دانلود
سایت وبلاگ فارسی
سایت دانلود نرم افزار
ساخت وبلاگ
سایت دانلود نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و برنامه موبایل
ایجاد وبلاگ
سایت دانلود با لینک مستقیم
سایت ملی بلاگ

برچسب‌ها: <-TagName->، ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 19 دی 1395ساعت 11:18 توسط شیدایی  | 

یکی از عوامل اصلی خیانت زنانه روابط زن و شوهر شیدایی است ؟ آیا شیدایی خیانتکار است

این احتمال وجود دارد که زن به همسر خود خیانت کند. اختلالاسایت شیدایی ت جنسی که به مرور زمان برای برخی مردان به وجود می‌آید و مشکسایت شیدایی لات شخصیتی باعث می‌شود که مرد نتواند به همسر خود محبت کند و فقدان محبت عاطفه و روابط گرم و صمیمی باعث این خیانت‌ها می‌شود.

سایت شیدایی n-bottom: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.6667px; vertical-align: baseline; line-height: 18.1333px; text-align: justify; background: rgb(255, 255, 255);">زنانی که محبت خوب و لازم را از همسرخود دریافت کرده و یا روابسایت شیدایی ط زناشویی خوبی بین آن‌ها برقرار باشد، احتمال خیانت در آن‌ها بسیار کم است.

سایت شیدایی سایت شیدایی gn: baseline; line-height: 18.1333px; text-align: justify; background: rgb(255, 255, 255);">گذشته بی‌بندوبار زن

یکی دیگر از عوامل خیانت زن، گذشته اوست که در یک خانواده بی‌بندوبار و خیلی آزاد پرورش یافته و تربیت شده‌ است و تربیت غلط گذشته باعث می‌شود همچنان حتی بعد از ازدواج هم این روابط را حفظ کند.

برخی از زنان که روابط زیادی داشته‌اند به دلیل اینکه روابط صمیمانه و یا دوستی‌های دوران مجردی خود را نمی‌توانند به اتمام برسانند و برایشان بسیار سخت است تا خود را در زمان تاهل کنترل کنند در‌‌ همان چارچوب به روابط خود ادامه می‌دهند.

احساس تنهایی کردن

مسایل شخصیتی وجود دارد که امکان دارد یک زن تحمل تنهایی و بیکاری را نداشته و به سختی می‌تواند دقایق و یا ساعتی را تنها و بیکار بگذراند.

این زنان زمانی‌که می‌خواهند تنهایی خود را پر کنند وقتی می‌بینند همسرشان به دلیل مشغله کاری نمی‌تواند برای آن‌ها وقت بگذارد گرایش پیدا می‌کنند که وقت خود را با دیگران و یا جنس مخالف خود پر کنند.

عوامل فردی و اختلالات شخصیتی زنان

عوامل فردی و اختلالات شخصیت و یا ویژگی‌های طرفین می‌تواند بستری برای خیانت باشد. وقتی در جامعه این روابط ناشایست رواج پیدا کند امکان دارد وسوسه در زن ایجاد شود که این رابطه‌ها را تجربه کند.

مسایلی مانند ماهواره، تهاجم فرهنگی الگوهای فرهنگی ناهنجار و غلط در خانه همه این عوامل می‌توانندسایت شیدایی در خیانتهای زنانه دخیل باشد در نتیجه حرمت و حریم‌های خانواده شکسایت شیدایی سته می‌شود و افراد پایبند چارچوب‌های اخلاقی نیستند.

دوران مجردی محدود

برخی از زنانسایت شیدایی به دلیل اینکه گذشته خوبی نداشته‌اند و یا زمان مجردی خیلی محدودسایت شیدایی بودند وقتی شرایطی را می‌بینند که زنان و مردان، رابطه آزادانه‌ای با هم دارند.

سایت شیدایی x; margin-bottom: 0px; border: 0سایت شیدایی px; outline: 0px; font-size: 10.6667px; vertical-align: baseline; line-height: 18.1333px; text-align: justify; background: rgb(255, 255, 255);">این افراد چون می‌خواهند گذشته خود را جبران کنند، به خیانسایت شیدایی ت رو می‌اورند شرکت درپارسایت شیدایی تی ارتباط با دسایت شیدایی وست ناباب و مسائلی دیگر می‌توانند انگیزه خیانت را زیاد کند.

مشکلات اقتصادی

مسئله دیگر مشکلات اقتصادی که در جامعه است البته مسئله اقتصادی به تنهایی عامل خیاسایت شیدایی نت زنانه نیست. فرد ممکن است نیازهای مالی بیشتری را در خود احساس کند.

ولی اگر پایبند چارچوب‌های اخلاقی باشد امکان ندارسایت شیدایی د با هر تحریک وضعیت معیشتی کنار بیایند اما فردی که به خاطر پول با جنس مخالف خود ارتباط برقرار می‌کند، بیشتر به دلیل میل به تجمل گرایی مصرف بیسایت شیدایی شتر مدگرایی و خرید کردن، به جنس مخاسایت شیدایی لفی فرا‌تر از چارچوب خانواده رو می‌آورد تا مورد حمایت او قرار گیرد.

در این زمینه تعداد زنانی که به دلیل فقر مادی به ارتباط با جنس مخالفسایت شیدایی رو می‌آورند بسیار کم است اما وقتی زن به دلیل اینکه همسرش معتاد بوده و یا بیکار و مریض است خیانت می‌کند در واقع «فحشا» است یعنی زن خودفروشی می‌کند تا نیازهای مالی خود را تامین کند.

تنوع طلبی

علت دیگر خیانت زنانه، تنوع طلبی است در برخی اوقات مشخص شده است فرد نتوانسته است با همسرخود زندگی کند و شاید بار‌ها و بار‌ها ازدواج کرده است.

بهترین راهکار این است که باید علت این رابطه‌ها را در سطح فردی مشخص شود و باید فرد به روان‌شناس مراجعه کند.

باید مشخص شود که فرد اختلالات شخصیتی داردو یا خیر ممکن استسایت شیدایی درگیر روابط چندگانه شوند وسایت شیدایی زیاد وفادار نباشد برخی از افراد شخصیت ناهنجار و ضد اجتمسایت شیدایی اعی داشته و در سطح خانوادگی باید مداخلات اجتماعی و فرهنگی صورت بگیرد.

برای اینکه در جامعه زنان آسیب نبینند و برای حفظ حریم خانواده بیشتر خانواده‌ها باید آموزش ببینند.

آموزش‌هایی از طریق رسانه‌های گروهی تلویزیون رادیو و… باید صورت گیرد و این افراد باید متوجه شوندسایت شیدایی tylسایت شیدایی e="text-align: justify;">

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 29 آذر 1394ساعت 11:15 توسط شیدایی  | 

کاندوم شیدایی چیست ؟ کاندم شیدایی را بیشتر بشناسید؟

کاندوم به عنوان یک وسیله پیشگیری از بارداری راه عبور عفونت ها را در زمان نزدیکی جنسی مسدود می کند همچنین جزء یکی از روشهای جلوگیری از بارداری است که مانع از رسیدن اسپرم ها به رحم می شود.

کاندوم پوشش پلاستیکی نرمی است که قابلیت ارتجاعی زیادی دارد و توسط مرد هنگام نزدیکی استفاده می شود به این صورت که قبل از شروع نزدیکی بر روی آلت تناسلی در حالت نعوض Erection) ) کشیده شده و بدین ترتیب از ریخته شدن مایع منی که حاوی اسپرم سلول های جنسی مرد است به داخل دستگاه تناسلی زن (واژن و رحم) جلوگیری می کند .

اگر اسپرم مرد با تخمک (سلول جنسی زن) ترکیب شود حاملگی رخ می دهد و کاندوم از این امر جلوگیری می کند.

انواع کاندوم :

انواع کاندوم : کاندوم ها در دو نوع مردانه و زنانه وجود دارند کاندوم ها یکسان و یک اندازه نیستند و از نظر اندازه  ضخامت وجود ماده اسپرم کش ویا ماده نرم کننده (لوبریکنت) متفاوت می باشند.

و برخی از کاندوم ها ماده اسپرم کش ندارند کاندوم های محتوی ماده اسپرم کش موثرتر از انواع بدون اسپرم کش هستند . لوبریکانت ها یی که در کاندوم استفاده می شود .

باید برپایه آب (Water based) باشند نه پایه روغن(Oil based) در غیر این صورت ممکن است به لاتکس کاندوم آسیب بزنند و باعث پارگی کاندوم شوند.

کاندوم ها در رنگ ها و طرح های مختلف ساخته و در بسته های کوچک بسته بندی می شود . ۵۰ میلیون مرد در دنیا از کاندوم استفاده می کنند و بیشترین کشوری که از کاندوم برای جلوگیری از بارداری استفاده می کند .

ژاپن می باشد.درصد شکست کاندوم اگر درست استفاده شود ۳ درصد است ولی اگر در هنگام استفاده دقت لازم نشود تا ۱۴ درصد نیز ممکن است شکست داشته باشد.

اما بطور متوسط میران شکست ان ۱۰ درصد است . البته باید توجه داشت که در بیشتر روشهای پیشگیریاز بارداری میزان شکست در سال اول استفاده بیشتر است.

نحوه استفاده از کاندوم مردانه:

نحوه استفاده از کاندوم مردانه-هر بسته کاندوم را باید در همان زمانی که قرار است استفاده شود باز نمود و قبل از استفاده باید کاندوم را با کمی باد کردن (فوت کردن) کنترل کرد که سوراخ و یا پاره نباشد.

هنگام مصرف باید دقت نمود کاندوم در اثر تماس با ناخن پاره یا سوراخ نشود.از آنجا که در ترشحات مرد قبل از انزال نیز مقداری اسپرم وجود دارد قبل از آغاز مقاربت باید کاندوم روی آلت تناسلی در حال نعوض کشیده شود و اگر از کاندوم تنها هنگام انزال استفاده شود .

احتمال حاملگی وجود خواهد داشت .هنگام استفاده از کاندوم باید فضای خالی انتهای آن را جهت تخلیه هوا فشار داد سپس کاندوم را باید به طریقی روی آلت تناسلی کشید که این فضای خالی گوچک در انتهای ان باقی بماند .

تا به هنگام انزال مایع منی در این فضا جمع شده و از ریخته شدن ان به داخل دستگاه تناسلی زن جلوگیری شود.بنابراین نوک آن تا انتها نباید کشیده شود.

کاندوم باید تمام طول آلت تناسلی را تا قاعده آن بپوشاند.این کار از نشت مایع منی به داخل دستگاه تناسلی زن جلوگیری می کند.

در صورت احساس پارگی یا سوراخ شدگی کاندوم هنگام نزدیکی بلافاصله باید آلت تناسلی به همراه کاندوم خارج شده و از یک کاندوم جدید استفاده شود.

بلافاصله پس از انزال در حالی که آلت تناسلی هنوز در حال نعوض است به همراه کاندوم روی ان می بایست از دستگاه تناسلی زن خارج شود.

جهت جلوگیری از سر خوردن کاندوم باید در حالی که با دست کاندوم روی آلت نگه داشته شده است عمل خروج انجام گیرد.

بعد از خارج کردن کاندوم جهت اطمینان از اینکه کاندوم سوراخ نشده است باید درون انرا از آب پر نمود.و در صورت سوراخ یا پاره شدن کاندوم باید از روش اورژانسی پیشگیری از بارداری استفاده نمود.

حساسیت به لاتکس:

جهت افراد حساس کاندومی هیپوآلرژنیک از الاستومر ترموپلاستیک صناعی و نوع دیگری که از پلی اورتان است موجود می باشد که هر دو علیه STD محافظت می کنند.

دومی شانس پارگی به مراتب بیشتری نسبت به جنس لاتکس دارد (۴/۸% در مقابل ۲/۳%) . کاندوم های ساخته شده از غشاهای طبیعی مثل روده گوساله در مقابل STD محافظ نیستند.

 

مزایای استفاده از کاندوم:

کاندوم برای جلوگیری از بیماری های مقاربتی مانند : سیفلیس ٬ سوزاک ٬ ایدز ٬ هپاتیت ٬ هرپس ٬ عفونت های گنوره ٬ تریکومونا ٬ کلامیدیا و …مفید است.

در مردانی که دچار انزال زودرس(Premature Ejaculation) هستند و تحریک پذیری زیادی دارند کاندوم موثر است زیرا تحریک پذیری را کمی به تاخیر می اندازد و حساسیت سر پنیس را کم می کند و موجب تاخیر در انزال و حفظ نعوض می شود .

در صورت وجود حساسیت زن نسبت به مایع منی مرد کاندوم روش مناسبی است.

استفاده از کاندوم احتمال ابتلا به سرطان دهانه رحم (سرویکس) را کاهش می دهد که به علت مسدود کردن انتقال HPV می باشد .

در تمامی آقایان با هر شرایط سنی کاندوم قابل استفاده می باشد.

کاندوم از جمله کالاهای ارزان می باشد و دسترسی به آن آسان است.

گاهی مردان قدرت حفظ آلت تناسلی را برای ادامه نزدیکی ندارند برای مثال در افراد پیر یا کسانی که اعمال جراحی در قسمت تحتانی شکم داشته اند .

با استفاده از کاندوم در این افراد قسمت حلقه ای انتهای کاندوم به صورت یک تورنیکه ضعیف اثر می کند و می تواند به حفظ نعوظ کمک کند.

گاهی بعضی از مردان یا زنان به واسطه مسائل خاص تمایل به تماس مستقیم آلت با مخاط واژن را ندارند.کاندوم می تواند راه حلی برای اینگونه مسائل باشد.

معایب استفاده از کاندوم :

کاندوم یکبار مصرف است.

دائمی نیست و نیاز به تکرار دارد.

کاندوم ممکن است در برخی افراد ایجاد حساسیت به صورت خارش٬ راش و دانه جلدی کند

برای استفاده از کاندوم باید تجربه داشت تا خارج نشود.

ممکن است کاندوم در حین عمل مقاربت پاره شود .

نکات مهمی که در هنگام استفاده از کاندوم باید در نظر داشته باشید :

کاندوم ها را دور از حرارت نور و رطوبت نگهداری نمایید تا لاتکس کاندوم خاصیت خود را از دست ندهد و با نزدیکی پاره نشود.

از هر کاندوم یکبار استفاده کرده و از مصرف مجدد ان خود داری نمایید زیرا در این صورت احتمال حاملگی افزایش می یابد.

قبل از مصرف کاندوم به تاریخ انقضای آن توجه نمایید و از مصرف کاندوم های تاریخ گذشته و یا کاندوم هایی که چسبناک و یا شکننده ان خودداری نمایید.

پس از استفاده کاندوم مصرف شده رادر یک قطعه کاغذ باطله پیچیده و در کیسه زباله بیندازید.

برای نرم کردن کاندوم از روغن وازلین و یا مواد مشابه استفاده نکنید زیرا این مواد به کاندوم آسیب رسانده و باعث خراب شدن ان می شوند.در این صورت احتمال حاملگی با کاندوم افزایش می یابد .

هر چند این روش پیشگیری از بارداری روش موثری است ولی احتمال حاملگی با ان از قرص بیشتر است .

کاندوم زنانه (Vaginal pouch):

کاندوم زنانه-تنها نوع کاندوم زنانه موجود در بازار به نام FC به فروش میرسد.غلافی از جنس پلی اورتان است که در هر انتهای خود حلقه ای قابل انعطاف دارد.

حلقه باز کاندوم زنان بیرون واژن باقی می ماند و حلقه داخلی بسته و مثل دیافراگم زیر سمفیز قرار می گیرد.

اثر کاندوم زنانه در حفاظت از انتقال بیماری های جنسی نسبت به کاندوم مردانه کمتر است اما در هر حال کاندوم زنان نسبت به ویروس های ایدز سیتومگالوویروس و هپاتیت B غیر قابل نفوذ است .

شانس جابجایی و لیز خوردن آن کمتر از کاندوم مردانه است (۳% در مقابل ۸-۳%) اما متاسفانه میزان حاملگی با آن بیشتر از کاندوم مردانه است.

سایت ازدواج شیدایی

سایت همسریابی شیدایی

سايت همسريابي

سایت ازدواج موقت

سايت همسريابي
http://p30far30.ir/

سايت همسريابي
http://p30far30.ir/

همسریابی موقت

سایت همسریابی موقت
http://v55.ir


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 29 آذر 1394ساعت 11:13 توسط شیدایی  | 

اختلالات جنسی در خانم ها نویسنده : شیدای همسریاب

ارگاسم از منظر طبی به معنای احساس لذت شدید جسمهمسریابی دائم ی و رهایی از تنش است که با انقباضهمسریابی دائم های غیرارادی و موزون عضلات کف لگن همراه است.

اما همیشه ارگاسم به این صورت نیست برهمسریابی دائم خی از زنان احساس انقباض عضلات کف لگن یا لرزش رحم حین ارگاسم را دارند.

برخی از زنان نیز ارگاسم را به صورت احساس گرمایی در همه بدن توصیف و برخی دیگر آن را به صورت احساسی مانند مورمور شدن بیان می کنند.

همسریابی دائم ound: rgb(255, 255, 255);">بر اساس تعریف نشانه های عمده آنورگاسمی شامل ناتوانی در تجربه ارگاسم یا تاخیرهای طولانی در رسیدن به ارگاسم است.

همسریابی دائم yle="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.6667px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0); backgrounهمسریابی دائم d: transparent;">انواع متفاوتی از آنورگاسمی وجود دارد:
آنورگاسمی اولیه : این وضعیت به معنای آن است که زن هرگز تجربه ارگاسم را نداشته است.
آنورگاسمی ثانویه : این وضعیت به معنای آن است که زن قبلا ارگاسم را تجربه کرده اما اکنون در رسیدن به آن دچار مشکل شده است.
آنورگاسمی موقعیتی : این وضعیت به معنای آن است که زن تنها در موقعیت های خاصی می تواند ارگاسم را تجربه کند این عارضه در زنان بسیار شایع است در واقع حدود ۸۰ درصد زنان تنها در نتیجه تحریک کلیتوریس ارگاسم را تجربه می کنند.
آنورگاسمی عمومی: این وضعیت به معنای آن است که زن در هیچ موقعیتی نمی تواند به ارگاسم برسد.
علت نرسیدن به اوج جنسیهمسریابی دائم چیست :
اوج لذت جنسی یا ارگاسم فرآیندی پیچیده و در واقع، واکنشی به بسیاری از عوامل جسمی عاطفی و روانی است داشتن مشکل در هر یک از زمینه های زیر ممکن است رسیدن به ارگاسم را مختل کند.
همسریابی دائم , 0); background: transparent;">علل جسمی :
طیف گسترده ای از بیماری ها، تغییرات جسمی و داروها ممکن است ارگاسم را مختل کنند .
بیماری ها:
هر بیماری ممکن است بر این بخش چرخه جنسی اثر بگذارد، از جمله دیابت بیماری های عصب شناختی مانند ام اس و …
ارگاسم همچنین ممکن است در نتیجه جراحی های زنانه مانند برداشت رحم یا جراحی برای سرطان های زنان مختل شود به علاوه تجرهمسریابی دائم به نکردن ارگاسم اغلب با سایر مشکلات جنسی مانند آمیزش دردناک همراهی دارد.
داروها:
بسیاری از داروها رسیدن به اوج لذت جنسی را مختل می کنند از جمله این داروها می توان به داروهای ضد فشارخون داروهای آنتی هیستامین (ضدحساسیت) و داروهای ضدافسردگی به خصوص داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین مانند فلوکستین اشاره کرد.

داروهای ضدافسردگی در مردان نیز ممکن است باعث عدم رسیدن به اوج لذت جنسی و اختلال نعوظ شوند.
الکل و مواد مخدر:
مصرف بیش از حد الکل و مواد روانگردان می تواند ارگاسم را مختل کند.
فرآیند سالمندی:
با افزایش سن تغییراتی طبیعی در بدن هورمون ها دستگاه عصبی و دستگاه گردش خون ایجاد می شود که بر فعالیت جنسی اثر می گذارد.

کاهش میزان هورمون جنسی زنانه استروژن که حین گهمسریابی دائم ذر به دوران یائسگی رخ می دهد ممکن است به خصوص بر اوج لذت جنسی زنان اثر بگذارد.

همسریابی دائم -align: baseline; line-height: 18.1333px; text-align: justify; background: rgb(255, 255, 255);">مقدار پایین هورمون زنانه در بدن می تواند حساسیت کلیتوریس نوک پستان ها و پوست را کاهش دهد و خون رسانی به واژن و کلیتوریس را دچار اختلال کند.

با این حال، نرسیدن به اوج لذت جنسی صرفا به زنان سالمند محدود نمی شود و حتی بسیاری از زنان می گویند با افزایش سن، تجربه جنسی آنها رضایت بخش تر می شود.<همسریابی دائم همسریابی دائم br />عوامل روانی
بسیاری از عوامل روانی در توانایی رسیدن به ارگاسم یا اوج لذت جنسی دخالت دارند:
– مشکلات سلامت روانی مانند اضطراب و افسردگی
– اضطراب حین رابطه زناشویی
– استرس و فشارهای اقتصادی
– باورهای فرهنگی خاص
– ترس از بارداری یا بیماری های مقاربتی
– آشفتگی و سراسیمگی
عوامل ارتباطی
بسیاری از زوج هایی که دچار اختلافات زناشویی هستند در فعالیت های جنسی نیز دچار مشکل می همسریابی دائم شوند. از جمله عوامل ارتباط موثر بر اوج لذهمسریابی دائم ت جنسی می توان به این موارد اشاره کرد:
– نداشتن پیوند عاطفی با همسر
– تعارض ها و اختلافات حل نشده
– نبود ارتباط مناسب با همسر از لحاظ نیازها و ترجیحات جنسی
– عدم وفاداری و از بین رفتن اعتماد میان زن و شوهر.
چطور آنورگاسمی را درمان می کنند :
درمان آنورگاسمی ممکن است مشکل باشد درمان شما بستگیهمسریابی دائم به این دارد که علت زمینه ساز علایم شما چیست اما پزشک تان ممکن است مجموعه ای از شیوه ها را برای درمان شما به کار ببندد.

درمان آنورگاسمی در اغلب زنان به چیزی بیشتر از تجویز ساده دارو نیاز دارد. توجه به مشکلات ارتباطی با همسر و عوامل استرس زای روزمره بسیار مهم است. همچنین اینکه بدنتان را بشناسید و انواع متفاوت تحریک جنسی را امتحان کنید، می تواند به شما کمک کند.
بدنتان را بشناسید:
درک آناتومی یا کالبدشناسی بدنتان و اینکه چه نوع تحریک لمسی رضایت جنسی بهتری برای شما فراهم می کند.

بسیار مهم است. می توانید از دکترتان بخواهید در مورد آناتومی دستگاه تناسلی تان شما را راهنمایی یا منابعی برای شناخت آن به شما معرفی کند.
افزایش تحهمسریابی دائم ریک جنسی:
بسیاری از زنان به این خاطر به اوج لذت جنسی نمی رسند که حین رابطه زناشویی تحریک جنسی کافی دریافت نمی کنند.

بسیاری از زنان برای رسیدن به ارگاسم نیاز به تحریک مستقیم یا غیرمستقیم کلیهمسریابی دائم توریس دارند و این مساله باید در فعالیت جنسی مورد توجه قرار گیرد.
مشاوره و درمان:
اختلافات و تعارض ها با همسر می تواند زمینه ساز مشکل جنسی شود. مراجعه به یک مشاور می تواند به شما کمک کند تا این اختلافات و تنش ها را حل کنید و زندگی جنسی تان را به مسیر عادی بازگردانید.

متخصصان درمان اختلالات جنسی، روان درمانگرانی هستند که در زمینه درمان مشکلات جنسی تخصص دارند گرچه مراجعه به این متخصصان ممکن است برایتان خجالت آور باشد.

اما این کارشناسان می توانند در درمان آنورگاسمی، کمک زیادی به شما بکنند.
این شیوه درمانی اغلب شامل آموزش در مورد امور جنسی تعلیم دادن مهارت های ارتباطی و تمرینات رفتاری است که شما و همسرتان باید در خانه آنها را امتحان کنید.


همسریابی شیدایی


همسریابی موقت


موقت


سایت ازدواج شیدایی


همسریابی موقت
http://samipatogh.ir


همسریابی موقت


سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی
http://v55.ir/
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 29 آذر 1394ساعت 11:12 توسط شیدایی  | 

لینک هایی که بیشترین جستجو را داشتند از نظر گوگل کدامند؟


همسرگزینی
سایت همسریابی
همسریابی شیدایی
همسریابی
همسریابی موقت
همسریابی صیغه
همسریابی صیغه ای انلاین
همسریابی ازدواج
بهترين سايت همسر يابي آنلاين
سايت همسريابي رايگان
ازدواج ساعتی
صیغه یابی
همسریابی اینترنتی
همسريابي آنلاين
همسریابی شیدایی
شیدایی
سایت شیدایی
كاملترين جامعه مجازي همسريابي و ازدواج در ايران
جامع ترین بانک اطلاعات همسریابی برای ازدواج دایم
جامعترین سامانه انتخاب همسر جوانان
همسر آنلاين
همسر جون
همسریابی موقت در تهران
سایت همسریابی
همسريابي
همسر يابي آنلاين
بهترین همسر
ازدواج موقت
سایت صیغه
جامعترین سایت همسریابی
ثبتنام در همسریابی
ازدواج آنلاین
ازدواج در ايران
ازدواج
ازدواج دائم
همسریابی دائم و موقت
ازدواج موقت
سایت همسریابی موقت
شیدایی
ازدواج تایم
ازدواج تایم دار
ازدواج زمان دار
سایت ازدواج
همسریابی رایگان
شوهریابی
همسر
زندگی زناشویی
همسریاب
همسرها
ازدواج دائم
دختر
پسر
همسریابی ازدواج
بهترين سايت همسر يابي آنلاين
همسريابي
سايت همسريابي رايگان
ازدواج ساعتی
صیغه یابی
همسریابی اینترنتی
وب سایت همسریابی
سایت همسریابی شیدایی
سایت همسریابی شیدایی
همسریابی
همسریابی شیدایی
همسرگزینی شیدایی
همسریابی صیغه
همسریابی موقت در تهران
همسریابی موقت در اصفهان
همسریابی موقت در تبریز
سایت همسریابی شیدایی
همسریابی موقت در قم
همسریابی موقت قم
صیغه قم
سايت همسريابي رايگان
وب سایت همسر یابی
سایت همسر یابی
سایت های همسر یابی
ازدواج با s e x
سایت ازدواج جوانان شیدایی
ازدواج دائم و موقت با شیدایی
همسر خوب با شیدایی
همسر یابی
وب سایت همسریابی
انتخاب همسر در شهر
همسردر شهر
تنظیم خانواده شیدایی
جذب همسر با شیدایی
نیک صالحی با شیدایی
بهترین سایت همسر یابی
بهترین همسریابی
بهترین وب سایت همسر یابی
همسر مومن
ویژگی‌های یک همسر مناسب
همسریابی شیدایی-ورود
سایت ازدواج
سایت ازدواج دائم
سایت ازدواج موقت
مسائل زناشویی
همسرگزینی
بهترین سایت همسر یابی
باارزش ترین سایت همسریابی
تبیان یا شیدایی
سایت همسر یابی قانونی
همسریابی موقت
سایت شیدایی
سایت همسریابی بهترین همسر
بهترین همسر
سايت همسريابي رايگان
بهترین سایت همسریابی موقت
بزرگ ترین سایت همسریابی
ازدواج دائم
آیا ازدواج از طریق سایت های همسر یابی اینترنتی موفق است؟
دختران و پسرانی که دنبال همسر در سایت‌های همسریابی می گردند
روانشناسی ازدواج
ازدواج
yahovaیاهوا
دانلود نرم افزار
بهترین سایت ازدواج برای جوانان
سایت همسریابی
همسریابی
همسر
سایت شوهر یابی
سایت خبری تحلیلی مراغه،اخبار مراغه،مراغه نیوز،خبر مراغه
تنها سایت همسریابی مطمئن در ایران
سایت همسریابی|ازدواج دائم
همسریابی رایگان
سایت همسریابی بهترین همسر
بزرگترین سایت همسریابی
اغفال 100 دختر در سایت همسر یابی
همسریابی قانونی
همسرموقت
ازدواج موقت
همسریابی موقت
همسریابی طوبی
همسریابی دوهمدم
اختصاصی همسریابی رایگان ازدواج دائم
(دوستیابی و ازدواج موقت (صیغه
قصد ازدواج دارید و بدنبال همسر مناسب می گردید؟
در این سایت افراد مجرد مختلفی که خواهان ازدواج و تشکیل خانواده هستند ثبت نام کرده اند
امکان همسریابی رایگان در شهر های مختلف
همسریابی تهران، همسریابی مشهد، همسریابی اصفهان، همسریابی شیراز و سایر شهر ها و استان های کشور ایران
اغفال 100 دختر در سایت همسر یابی - که
اگر هنوز مجردی پس کلیک کن بیاتو!!
مجردها - با یک کلیک همسر آینده خود را انتخاب کنید
مهندس قلابی كه به اتهام اینترنتی اغفال ۱۵ دختر جوان بازداشت شده است
مهندس قلابی در اعترافات تازه‌اش مدعی شد: به بیش از یكصد دختر جوان پیشنهاد ازدواج داده و با ترفند‌های مختلف از آنها كلاهبرداری كرده است
همسریابی مطمئن فقط شیدایی
شیدایی شیدایی
سایت شیدایی همسریابی
صفحه ورود-سایت همسریابی شیدایی
خانه-همسریابی شیدایی
فراموشی رمز-سایت همسریابی شیدایی
عضویت-سایت همسریابی شیدایی
قوانین-سایت همسریابی شیدایی
سوالات رایج-همسریابی شیدایی
تبادل لینک-همسریابی شیدایی
تماس با ما-سایت ازدواج دائم و موقت در ایران
سایت همسریابی شیدایی ، به شما این امکان را میدهد تا با ابزار های پیشرفته دنیای امروز بتوانید در گستره وسیعتری شریک زندگی متناسب با معیار های خود را برگزینید. کافیست در همسریابی شیدایی ثبت نام کرده و سپس از صفحه ورود وارد بخش مدیریت نمایه خود شده و در میان افراد آماده ازدواج در جنس مخالف به جستجو بپردازید
بهترین سایت همسریابی
همسریابی تهران
همسریابی تبریز
همسریابی اصفهان
همسریابی شیراز
همسریابی همدان
همسریابی مشهد
همسر یابی آذربايجان شرقي شیدایی
همسریابی ارومیه باشیدای
سایت همسر یابی مهاباد
سایت همسریابی سنی
سایت همسریابی اهل سنت
همسریابی سنی ها
ازدواج دائم و موقت سنی
اصول و شرع ازدواج اهل سنت
ازدواج دائم و موقت در ایران
همسریابی
Marriage
dating website
get married
Come with love Marry
Dating for marriage
دوست دخترت را دوست داری باهاش ازدواج کن
girlfriend
The best and most precious in the world dating site
معرفی سایت همسریابی شیدایی
فروشگاه اینترنتی مشتری
اولین,بهترین,پربازدیدکننده ترین سایت همسریابی شیدایی است
گوگل عزیزبهترین سایت همسریابی شیدایی هست
سایت همسریابی شیدایی
سایت همسریابی طوبی81
سایت همسریابی لاویران
سایت همسریابی سارا
سایت همسریابی دوهمدم
سایت همسریابی دویار
خبرگزاری فطرس
همسریابی-فروشگاه اینترنتی
دانلود فیلترشکن شیدایی
فیلترشکن رایگان شیدایی
فروشگاه اینترنتی-سایت همسریابی-دانلودنرم افزار
آموزش تصویری جنسی رایگان شیدایی
فروشگاه لوازم زناشویی شیدایی
زناشویی شیدایی
همسریابی و زناشویی شیدایی
ازدواج موقت در 2 ساعت
زناشویی برای 2 ساعت
ازدواج موقت ساعتی و دقیقه ای
ازدواج های یک ساعته با کارت ملی در سایت صیغه ایرانیان
ازدواج یک ساعته
سایت صیغه ایرانیان
سایت صیغه ایرانی
آدرس سایت صیغه ایرانیان
ازدواج یک ساعته در ایران
ازدواج موقت
ازدواج موقت با کارت ملی
ازدواج سفیدباشیدایی
ازدواج سفید
ثبتنام ازدواج موقت و دائم
آموزش مسائل جنسی و زناشویی و ازدواج و مشاوره
مراغه
خرید آنلاین
سایت همسریابی شیدایی 81 که جامع ترین سامانه اینترنتی همسریابی در ایران
سایت همسریابی شیدایی در فضای مجازی به گونه ای آسان و الکتروسنتی همسری مطابق علایق و خواسته های خود انتخاب نمائید
ثبت نام رایگان در سایت همسریابی شیدایی رایگان است
سایت همسریابی بهترین همسر
سایت همسریابی سایت همسریابی شیدایی بزرگترین سایت همسریابی ازدواج دائم است
سایت همسریابی شیدایی
همسریابی شیدایی
همسریابی شیدایی آنلاین
همسریابی آنلاین
شیدایی همسریابی آنلاین
ازدواج آنلاین
ازدواج موقت با شیدایی
شیدایی شیدایی شیدایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 29 آذر 1394ساعت 11:08 توسط شیدایی  | 

لینک هایی که بیشترین جستجو را داشتند از نظر گوگل کدامند؟


سايت همسريابي
همسریابی موقت
سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی
سایت تبادل لینک وبلاگ
تبادل لینک خودکار
تبادل لینک سه طرفه
دانلود آهنگ جدید
سایت فروشگاه
یاهُوَ
همسریابی دو همدم
سایت توران
سایت بهترین همسر
همسریابی شیدایی
طوبی 24
سایت سارا
همسریابی دو همدل
همسریابی بهترین
همسر یابی رایگان
لاوایران
سایت دوآشنا
سایت دو باور
سایت صیغه
سایت همسان گزینی
سایت تبادل لینک رایگان
همسریابی مونس یاب
سایت همسریابی اردبيــل
سایت همسریابی استان بوشـهر
سایت همسریابی تهـران
سایت همسریابی خراسان شمالي
همسریابی خراسان جنوبي
سایت همسریابی استان گيـلان
همسریابی استان لرستان
سایت همسریابی شهرستان تبريز
سایت همسریابی شهرستان كليبر
همسریابی شهر مراغه
همسریابی شهرستان بوكان
سایت همسریابی بيله سوار
همسریابی شهرستان نائين
همسریابی شهرستان شيروان وچرداول
همسریابی شهرستان تنگستان
شهرستان كرج
سایت همسریابی بجنورد
سایت همسریابی تربت حيدريه
شهر چناران
سایت همسریابی خواف
سایت همسریابی تخت جلگه
همسریابی بندرماهشهر
سایت همسریابی خدابنده
سایت همسریابی شهرستان دلگان
شهر سرباز
سایت همسریابی شهر استهبان
شهر مرودشت
همسریابی شهرستان رفسنجان
همسریابی راور
همسریابی شهر كهنوج
همسریابی شهر سر پل ذهاب
سایت همسریابی شهرستان گرگان
سایت همسریابی شهرستان بروجرد
همسریابی شهرستان كوهدشت
سایت همسریابی شهرستان نور
همسریابی شهرستان نوشهر
همسریابی شهرستان شازند
همسریابی شهر پارسيان
سایت همسریابی شهر رزن
همسريابي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 29 آذر 1394ساعت 11:08 توسط شیدایی  | 

ز ديدنت خيلي خوشحالم»،

ز قديم الايام يکي از مسئله هاي بزرگ جوانان اين بود که چطور مي تواند در همان جلسات محدود آشنايي قبل از ازدواج، به شناخت کافي رسيد و به حرف هاي طرف مقابل اعتماد کرد. خب، ظاهرا اين روزها علم به قدر کافي پيشرفت کرده است که به ما در کشف دروغ طرف مقابل کمک کند اگرچه هميشه فرض ما آن است که او راست مي گويد؛ مگر اينکه خلافش ثابت شود.اينجاست که تکنک هاي کشف پنهان کاري به کمک مي آيند؛ البته اغلب اوقات کشف دروغ زياد هم کار سختي نيست. در اين نوشتار نشانه هايي را مي خوانيد که اگر مکررا ديده شوند، بايد در باور آنچه مي شنويد، بيشتر تال کنيد.

 

1- ناهماهنگيما انسان ها مي توانيم زبانمان را وادار به دروغ گويي کنيم، اما بدنمان را نه؛ چون وقتي دروغ مي گوييم، بدنمان با گفته هايمان هماهنگ نمي شود. درواقع بدن ما هميشه راس م گويد؛ مثلا وقتي کسي بخواهد به دروغ به چيزي پاسخ مثبت بدهد، ممکن است سرش هم زمان کمي به عقب برود که اين حرکت به معني «خير» است.درحقيقت مغز ما طوري طراحي شده است که تمام واکنش هاي طبيعي بدن را با هم هماهنگ مي کند؛ مثلا اگر کسي به شما گفت که «ا اما لحظه اي اخم هايش درهم رفت يا بر روي بيني اش چين افتاد، بدانيد راست نمي گويد و يا اگر کسي نگاه معني داري به شما کرد، مجبور نيستيد حرفش را باور کنيد! يادتان باشد به چشمتان بيشتر از گوشتان اطمينان کنيد؛ چون زبان بدن ناخودآگاه اما کلام، خودآگاه است.مچنين، اين ناهماهنگي را مي توان ميان گفته هاي خود فرد در زمان هاي مختلف يا صحبت هاي او با ديگران، مثلا خانواده اش، مشاهده کرد. حتما شنيده ايد که مي گويند دروغ گو  کم حافظه است؛ چون فردي که راستش را نمي گويد، مسلما داستاني را از خودش سر هم مي کند که ممکن است بعضي قسمت هايش با هم جور نباشند؛ مثلا هيچ کس نمي تواند هر روز عصر به باشگاه ورزشي برود؛ در حالي که ساعت کاري اش 8 تا 21 است! کسي در برابر پرسش هاي حساس شما از پاسخ هاي رک و صريح طفره مي رود، اجازه داريد به حرفش شک کنيد. طفره رفتن مي تواند به شکل جواب دادن سوال با سوالي ديگر باشد؛ مثلا در جواب سوال «شما سيگار مي کشيد؟» مي گويد: «اين چه سوالي است؟!» يا مثلا در جواب «آيا شما اهل عبادت هستيد؟»، مي گويد: «چه سوال خوبي پرسيدي! بگذار برايت داستاني را تعريف کنم...». فلسفه بافي هم نوعي طفره رفتن است. يک سوال پرسيديد و او نيم ساعت از اين در و آن در مي گويد. دست خودش نيست، او مي خواهد موضوع اصلي را بپوشاند و ناخواسته آن قدر پرحرفي مي کند که موضوع بين حرف ها  گم شود. جواب هاي دروغ معمولا بسيار طولاني تر از حد طبيعي است و در نهايت هم نمي فهميد بالاخره پاسخ طرف مثبت بود يا منفي؛ مثلا وقتي از طرف مقابلتان درباره وابستگي او به والدينش سوال مي کنيد و او از مزاياي عدم وابستگي مي گويد، محترمانه حرفش را قطع کنيد، دوباره سوالتان را مطرح کنيد و از او جواب مستقيم بخواهيد؛ براي مثال بگوييد: «فکر کنم منظورم را درست بيان نکردم. منظورم اين بود که...»

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 1 آذر 1394ساعت 9:52 توسط شیدایی  | 

محبت، عشق و سکس

اهمیت زیادی دارد که کسی که با او ازدواج می کنید کسی باشد که با شما تفاهم داشته باشد و درمورد مسائل جنسی و عشقی، نیازها و خواسته های شما را درک کند.

- اگر همسر آینده تان "دوستت دارم" را نه فقط زبانی بلکه با اعمال محبت آمیز نشان دهد، می فهمید که می خواهید با فرد مناسبی ازدواج کنید. اعمال محبت آمیز به چیزهایی مثل این گفته می شود: اینکه وقتی خسته اید بفهمد، روز تولدتان را به یاد داشته باشد، دوست داشته باشد که وقتش را با شما بگذراند، به حرفهایتان گوش کند، به شما احترام بگذارد، وقتی دیر کردید به شما زنگ بزند، به شما محبت کند، اگر چیزی را نفهمیدید، درمقابلتان صبور باشد. موقع سلام و خداحافظی ببوسدتان، بدون هیچ دلیلی در آغوشتان بگیرد.

- اگر از نظر جنسی با همسر آینده تان تطابق داشته باشید، آنوقت می فهمید که می خواهید با فرد مناسبی ازدواج کنید. اگر هر دو شما به صمیمیت جنسی به شکل متفاوتی نگاه کند یا امیال جنسیتان متفاوت باشد، رابطه زناشوییتان به خطر می افتد.

- فرد مناسب برای ازدواج کسی است که دوستش داشته باشید و دوست شما باشد. او از گذران وقت با شما لذت می برد. اگر شما دو نفر با هم دوست نباشید، عشق و ازدواج شما خیلی زود محو خواهد شد.

- فرد مناسب برای ازدواج مهربان، باملاحظه و مودب است. مسائل پیش پا افتاده زندگی مثل گفتن "متشکرم" یا باز کردن در شاید قدیمی به نظر برسد اما نشان دهنده میزان احترام و علاقه و مهربانی فرد به شماست.

ارتباط، اهداف، و ارزش ها

شما و فرد مناسب شما برای ازدواج، اهداف و ارزشهای یکسانی دارید.

- داشتن علایق و نظرات مختلف اشکالی ندارد فقط به شرط اینکه درمورد عدم تفاهم در آنها به تفاهم رسیده باشید. بااینکه ممکن است همیشه با یکدیگر هم عقیده نباشید، صحبت کردن با فرد مناسب برای ازدواج همیشه جالب است وهیچوقت خسته تان نمی کند. او افکار و عقاید خود را طوری با شما مطرح می کند که ناراحتتان نکند.

- فرد مناسب برای ازدواج با درک اینکه تنها مسئله ثابت در زندگی، تغییر است، دوست دارد درمورد مسائل و مشکلات زندگی هم قبل و هم بعد از ازدواج با شما صحبت کند.

- فرد مناسب برای ازدواج شما را تشویق می کند که با تغذیه سالم و ورزش برای داشتن سبک زندگی سالمتر، تصمیم بگیرید. او برای توازن بخشیدن به کار و زندگی فردی شما، همراه و همگام با شما کار می کند.

- اینکه شما تنها کسی باشید که باید خانه را مرتب کند و از بچه ها مراقبت کند، دیگر خیلی قدیمی شده است. مرد مناسب شما در این مسئولیت ها خود را با شما شریک می داند.

- پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج به این معنا نیست که دیگر هیچ مشکل و اختلافی با هم نخواهید داشت. اما با فرد مناسب برای خود دیگر مطمئن هستید که می توانید به همراه هم مسائل و مشکلات را بررسی کرده و طوری آنها را حل کنید که هیچ صدمه این به ازدواجتان وارد نشود.

اعتماد و صداقت

فرد مناسب برای ازدواج، با شما صادق و روراست است.

- فرد مناسب برای ازدواج به شما اعتماد دارد و تلفن ها و استفاده شما از کامپیوتر را کنترل نمی کند، مدت زمانی که با دیگران می گذرانید را محدود نمی کند. وقتی همسر آینده تان سعی نکند که شما را از دوستان و خانواده تان جدا کندسایت همسریابی شیدایی ، آنوقت می فهمید که فردی مناسب برای ازدواج است. همسریابی موقت فرد مناسب برای ازدواج هیچوقت نمی خواهد که زندگی شما را کنترل کند، بلکه می خواهد زندگیش را با شما تقسیم کند.

- با فرد مناسب برای ازدواجهمسریابی شیدایی هیچوقت نباید لازم باشد که از حریم شخصی خود دفاع کنید. بهترین سایت همسریابی وقتی از شما درمورد ساعتی که نیاز دارید به تنهایی بگذرانید سوال نشودسایت ازدواج موقت ، می فهمید که فرد مناسب برای خود را پیدا کرده اید.

- فرد مناسب برای شما به شما اطمینان دارد و جاسوسی شما را نمی کند. اگر قرار باشد هر حرکت خود را توجیه کنید، زندگی واقعاً سخت می شود.


همسریابی شیدایی
http://www.p30far30.ir/ همسریابی موقت
http://www.yekkamand.ir/ همسریابی موقت
http://www.yekkamand.ir/ ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 1 آذر 1394ساعت 9:48 توسط شیدایی  | 

خوشگذرانی در خار آزمایشگاهقرار آزمایشگاه

خلاصه، داشتم می‌گفتم. قرار اول و دوم را كه گفتم، اما قرار سوم ما توی آرایشگاه بود؛ یعنی نزدیك عصر شب عروسی رفتم آرایشگاه

دنبال عروس. سخت‌گیری‌های آقای پدرزن باعث شده بود ما كه دو ماه قبل از عروسی عقد كرده بودیم، فقط دو بار موفق به دیدن

همدیگر شویم.

 چرا، یك‌بار هم رفتیم آزمایش كه چون برادرزن آینده همراه‌مان بود، تا یكی، دو ساعت از ترس و استرس «آزمایش‌بند» شده بودم. آن

محدودیت‌های شدید و دست‌وپاگیر در دوران نامزدی باعث شد تا بعد از ازدواج از لج بقیه هی با هم قرار بگذاریم و به پدر همسرجان هم

نگوییم كه كی داریم می‌ریم كجا!

خوشبختانه احتمالاً تا الان می دانید که نباید با کسی که بیش از حد مشروب می خورد، بیش از حد الواتی می کند، بیش از حد کار می کند، بیش از حد لاف می زند، معتاد است، بی وفا است و خیانت می کند، خشن و بیرحم است یا صادق نیست، ازدواج کنید.

اگر همسر آینده تان عاری از این صفات است و هنوز هم در ازدواج با او شک دارید، حتماً این مقاله را دنبال کنید. ما به شما کمک می کنیم که ببینید آیا این تردیدهایتان منطقی است و ارزش توجه دارد یا نه یا اینکه فقط بدون هیچ دلیل منطقی نگران هستید.

خوشبختی و حمایت احساسی

گرچه انتظار داشتن اینکه همسرتان همیشه و در همه حال شما را شاد کند، کمی غیرمنطقی است اما اگر همسرتان، مرد/زن ایدآل و مناسب شما باشد، خود به خود موجب شادی شما می شود و به شما حس قدرت در زندگی می دهد.

- وقتی احساس کنید که کسی هست که از رشد احساسی و عقلانی شما حمایت کرده و در این راه تشویقتان می کند، آنوقت است که می فهمید با فردی مناسب خود ازدواج کرده اید. خواست فرد ایدآل شما این است که از نظر احساسی سالم باشید و بتوانید روی پاهای خودتان بایستید. وقتی با فرد مناسب خود باشید، احساس بسیار خوبی درمورد خودتان خواهید داشت و حس اطمینان و امنیت خواهید کرد.

- فرد ایدآل شما هیچوقت منفی گرا، خودخواه، کم مایه و سست، ساکت، خجالتی، انتقادی، یا شلخته نیست. چرا باید وقتتان را با یک نادان بگذرانید؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 1 آذر 1394ساعت 9:46 توسط شیدایی  | 

بیخودی راه دور نرویمبیخودی راه دور نرویم

پدر همسر جان حق داشت. از آن سال به بعدهمسریابی دائم خیلی‌ها را دیدم كه یك مدت با هم نامزد بودند و معامله‌شان نشد و نامزدی را به هم

زدند. خیلی‌ها هم نامزد بودند آنها را رد صلاحیت كرد كه البته این موضوع ربطی به بحث ما ندارد اما نامزدی ریسك بالایی دارد.

احتمالش خیلی زیاد است كه یك نامزدی به هم بخورد. اصلا چرا راه دور برویم و بیخودی بنزین بسوزانیم؟

شیدایی همین همسایه دوران بچگی خود ما، سه سال با یكی از دخترعمه‌هایش نامزد بود و روی دختر مردم اسم گذاشته بود (اسمش را

گذاشته بود عمه‌قزی، دور كلاش قرمزی)، آخرش سر جهیزیههمسريابي با هم به هم زدند.

اصلا نامزدی هرچه كوتاه‌تر باشد، اول زندگی شیرین‌تر می‌شودموقت و طرفین چیزهای بیشتری از همدیگر كشف و خنثی (!) می‌كنند.

ازدواج، فرد مناسب، خواستگاری، انتخاب


همسریابی موقت
http://www.p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.p30far30.ir سايت همسريابي
http://www.yekkamand.ir سايت همسريابي
http://www.yekkamand.ir ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 1 آذر 1394ساعت 9:46 توسط شیدایی  | 

عروس خانم قبلا مادرشده!


همسرگزینی
سایت همسریابی
همسریابی شیدایی
همسریابی
همسریابی موقت
همسریابی صیغه
همسریابی صیغه ای انلاین
همسریابی ازدواج
بهترين سايت همسر يابي آنلاين
سايت همسريابي رايگان
ازدواج ساعتی
صیغه یابی
همسریابی اینترنتی
همسريابي آنلاين
همسریابی شیدایی
شیدایی
سایت شیدایی
كاملترين جامعه مجازي همسريابي و ازدواج در ايران
جامع ترین بانک اطلاعات همسریابی برای ازدواج دایم
جامعترین سامانه انتخاب همسر جوانان
همسر آنلاين
همسر جون
همسریابی موقت در تهران
سایت همسریابی
همسريابي
همسر يابي آنلاين
بهترین همسر
ازدواج موقت
سایت صیغه
جامعترین سایت همسریابی
ثبتنام در همسریابی
ازدواج آنلاین
ازدواج در ايران
ازدواج
ازدواج دائم
همسریابی دائم و موقت
ازدواج موقت
سایت همسریابی موقت
شیدایی
ازدواج تایم
ازدواج تایم دار
ازدواج زمان دار
سایت ازدواج
همسریابی رایگان
شوهریابی
همسر
زندگی زناشویی
همسریاب
همسرها
ازدواج دائم
دختر
پسر
همسریابی ازدواج
بهترين سايت همسر يابي آنلاين
همسريابي
سايت همسريابي رايگان
ازدواج ساعتی
صیغه یابی
همسریابی اینترنتی
وب سایت همسریابی
سایت همسریابی شیدایی
سایت همسریابی شیدایی
همسریابی
همسریابی شیدایی
همسرگزینی شیدایی
همسریابی صیغه
همسریابی موقت در تهران
همسریابی موقت در اصفهان
همسریابی موقت در تبریز
سایت همسریابی شیدایی
همسریابی موقت در قم
همسریابی موقت قم
صیغه قم
سايت همسريابي رايگان
وب سایت همسر یابی
سایت همسر یابی
سایت های همسر یابی
ازدواج با s e x
سایت ازدواج جوانان شیدایی
ازدواج دائم و موقت با شیدایی
همسر خوب با شیدایی
همسر یابی
وب سایت همسریابی
انتخاب همسر در شهر
همسردر شهر
تنظیم خانواده شیدایی
جذب همسر با شیدایی
نیک صالحی با شیدایی
بهترین سایت همسر یابی
بهترین همسریابی
بهترین وب سایت همسر یابی
همسر مومن
ویژگی‌های یک همسر مناسب
همسریابی شیدایی-ورود
سایت ازدواج
سایت ازدواج دائم
سایت ازدواج موقت
مسائل زناشویی
همسرگزینی
بهترین سایت همسر یابی
باارزش ترین سایت همسریابی
تبیان یا شیدایی
سایت همسر یابی قانونی
همسریابی موقت
سایت شیدایی
سایت همسریابی بهترین همسر
بهترین همسر
سايت همسريابي رايگان
بهترین سایت همسریابی موقت
بزرگ ترین سایت همسریابی
ازدواج دائم
آیا ازدواج از طریق سایت های همسر یابی اینترنتی موفق است؟
دختران و پسرانی که دنبال همسر در سایت‌های همسریابی می گردند
روانشناسی ازدواج
ازدواج
yahova
دانلود نرم افزار
بهترین سایت ازدواج برای جوانان
سایت همسریابی
همسریابی
همسر
سایت شوهر یابی
سایت خبری تحلیلی مراغه،اخبار مراغه،مراغه نیوز،خبر مراغه
تنها سایت همسریابی مطمئن در ایران
سایت همسریابی|ازدواج دائم
همسریابی رایگان
سایت همسریابی بهترین همسر
بزرگترین سایت همسریابی
اغفال 100 دختر در سایت همسر یابی
همسریابی قانونی
همسرموقت
ازدواج موقت
همسریابی موقت

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 1 آذر 1394ساعت 9:44 توسط شیدایی  | 

لینک های مفید و جذاب شیدایی


سایت ازدواج اینترنتی
همسریابی موقت
موقت
سایت تبادل لینک وبلاگ
سایت تبادل لینک اتوماتیک
سایت تبادل لینک
آهنگ جدید شادمهر
فروش آنلاین
یاهُوَ
سایت دوهمدم
توران
بهترين همسر
سایت شیدایی
xطوبی
سارا
همسریابی دو همدل
بهترین سایت همسر یابی
سايت همسريابي رايگان
همسریابی لاو ایران
همسریابی دو آشنا
سایت همسریابی دوباور
سایت اینترنتی صیغه
همسانگزینی
تبادل لینک
سایت همسریابی مونس یاب
سایت همسریابی خراسان جنوبي
همسریابی شهر مرند
شهرستان ميانه
سایت همسریابی شهر هريس
سایت همسریابی اروميه
همسریابی شهر نقده
همسریابی فريدن
سایت همسریابی شهرستان تنگستان
همسریابی شهرستان دماوند
همسریابی شهر نظرآباد
سایت همسریابی شهر شيروان
سایت همسریابی فريمان
سایت همسریابی شهرستان تخت جلگه
شهرستان انديمشك
سایت همسریابی شهرستان دزفول
سایت همسریابی شهر شوشتر
سایت همسریابی ايجرود
شهر خدابنده
شهر خرمدره
همسریابی شهر ماه نشان
شهر مهدي شهر
شهر چاه بهار
همسریابی شهر زهك
سایت همسریابی شهر جهرم
همسریابی شهر بوانات
سایت همسریابی شهر شيراز
سایت همسریابی شهر مرودشت
شهرستان قزوين
همسریابی البرز
همسریابی شهر جيرفت
سایت همسریابی قلعه گنج
سایت همسریابی شهرستان بويراحمد
سایت همسریابی شهر تركمن
سایت همسریابی شفت
سایت همسریابی لنگرود
سایت همسریابی املش
سایت همسریابی شهر اليگودرز
سایت همسریابی فريدونكنار
سایت همسریابی شهرستان تنكابن
سایت همسریابی شهرستان ساري
سایت همسریابی شهر نوشهر
سایت همسریابی شهرستان خمین
سایت همسریابی شهر خنداب
شهرستان بهار
سایت همسریابی شهرستان تفت
سايت همسريابي

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 1 آذر 1394ساعت 9:44 توسط شیدایی  |